Meny

För att kunna utnyttja andra instruments egenskaper och metoder så kan bifogad översättningstabell användas från IMI fd TA typ STAD/STAF.

Detta gäller framförallt TA CBI, TA CBI-2 och TA Scope.

Översättningstabell Balance – CBI

OBS! Notera att i tabellen finns gråmarkerade fält där en större modell av STAD måste väljas då MMA’s ventiler oftast har större kapacitet.