Regler – Hur snabb är du?

  1. Tävlingen pågår till 20 juni 2017.
  2. Ansvarig för tävlingen är MMA i Markaryd.
  3. Anställda vid MMA eller deras anhöriga får inte delta i tävlingen. Detta gäller även anställda vid företag som är samarbetspartner i tävlingen samt deras familjemedlemmar.
  4. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.
  5. Vinsten kan inte bytas mot pengar eller annan vinst. Vinsten är personlig och kan inte överlåtas. Vinnaren meddelas via e-post efter tävlingens slut och namnet kommer även publiceras på MMAs facebooksida.
  6. MMA förbehåller sig rätten att publicera vinnarnas namn och postort.
  7. I tävlingen är MMAs representanter enväldiga domare i samarbete med reklambyrån Rakt. Juryns beslut kan inte överklagas.
  8. Genom att anmäla ditt deltagande i tävlingen, accepterar du gällande tävlingsregler. MMA förbehåller sig rätten att utesluta deltagare ut tävlingen om det finns misstanke att deltagaren bryter mot tävlingsreglerna, fuskar, försöker tillskansa sig otillbörliga fördelar eller försöker sabotera tävlingen. Deltagandet är personligt.
  9. MMA tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, skickats fel eller levererats till MMA för sent. MMA tar inte heller ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka anmälan eller slutresultatet av tävlingen.