Användningsområde

Ventil FVRS används för att reglera flödet i radiatorsystem. Ventilen regleras med termostat maxbegränsad upp till +24°C.

Beskrivning

Ventil FVRS har en exakt förinställnings funtion dold under packboxen, förinställningen görs med en förinställningsnyckel FN2 genom att öppna antal varv från stängd ventil enligt tryckfallsdiagram (se baksidan). Med förinställningsverktyg FV5 förenklas inställningen. Ventil FVRS har en inbyggd säkerhet mot manipulation. Om termostaten tas bort stänger ventilen till ett grundvärmeläge (kv 0,05) S-funktion. Om kv är högre än 0,05 så kommer temperaturen i rummet bli lägre om termostaten tas bort. Ventilen går även ned i grundvärmeläge om temperaturen vid termostaten blir 6°C lägre än inställt värde.Ventilen levereras med röd skyddsratt, vilket betyder förinställningsbar och S-funktion. I skyddsratten finns en lös mässingsbricka, som under injusteringen används till inställning av nominellt flöde och för att häva S-funktionen. Vid montering av termostat skall brickan avlägsnas. För att stänga av ventilen helt används endast ratten.

Teknisk data

Tryckklass
PN 10
Max stängningstryck
250 kPa
Rekommenderat differenstryck
3-10 kPa
Kv värde (förinst.värde) med termostat
0,01-0,5
Max temperatur
100°C
Min temperatur
5°C
Material
Mässing
Packningar EPDM

Måttuppgifter

Ventil Dim A B C Vikt / g
FVRS 10 51 29 33 150
FVRS 15 58 32 33 180

Förinställning

entilen är försedd med insats som har dold förinställning.

Skruva av skyddsratten. Demontera packboxen med stift (använd toppen på förinställningsnyckeln FN2). Sätt ned förinställningsnyckeln med den räfflade änden i stryphylsan och skruva försiktigt ned denna (medsols) i botten. Skruva upp det antal varv som anges enligt diagrammet. Montera tillbaka packbox med stift.

Förinställning FV5

• Demontera av skyddsratt och packbox som ovan.

• Skruva ned stryphylsan i botten som ovan.

• Tag bort förinställningsnyckel och montera på förinställningsdonet över den lättrade insatsen och sätt tillbaka förinställningsnyckeln genom donet.

• Nollställ skalan mot indexmarkeringen.

• Montera tillbaka packbox med stift.

Beställningsbeteckningar

RSK nr. Art.nr. Benämning Beskrivning Dim. Ansl.
480 60 74 4042601 FVRS 10 Ventil rak 10 3/8″
480 60 25 4045201 FVRS 15 Ventil rak 15 1/2″