Ventil med förinställning ANVD

Användningsområde

Ventil ANVD används som ersättning för Danfoss ventil på radiatorkoppel. Ventilen regleras med termostat, termoställdon eller handratt.

Beskrivning

Ventil ANVD är en lågflödesventil med en exakt förinställnings funktion dold under packboxen. Förinställningen görs med en förinställningsnyckel FN genom att öppna antal varv från stängd ventil enligt tryckfallsdiagrammet.
Med förinställningsverktyg FV1 förenklas inställningen.
Ventilen levereras med blå skyddsratt, vilket betyder förinställningsbar. Skyddsratten kan under byggnadstiden användas som avstängning, den används även under injustering av systemet för att få nominell lyfthöjd med termostat monterad. Skruva skyddsratten i botten och öppna 3/4 varv.

Teknisk data

Tryckklass
PN 10
Max differenstryck/stängningstryck
250 kPa
Rekommenderat differenstryck
3-10 kPa
Kv-värde
0,01-0,45
Max temperatur
100°C
Min temperatur
5°C
Material
Mässing
Packningar EPDM

Förinställning

Förinställning FN nyckel
Ventilen är försedd med insats som har dold förinställning.
Skruva av skyddsratten. Demontera packboxen med stift (använd toppen på förinställningsnyckeln FN).
Sätt ned förinställningsnyckeln med tapparna i änden, i stryphylsan och skruva försiktigt ned denna (medsols) i botten. Skruva upp det antal varv som anges enligt diagrammet. Montera tillbaka packbox med stift.

Förinställning FV1

• Demontera av skyddsratt och packbox som ovan.

• Skruva ned stryphylsan i botten som ovan.

• Tag bort förinställningsnyckel och montera på förinställningsdonet över den lättrade insatsen och sätt tillbaka förinställningsnyckeln genom donet.

• Nollställ skalan mot indexmarkeringen.

• Skruva upp stryphylsan så att önskat Kv-värde sammanfaller med indexmarkeringen.

• Montera tillbaka packbox med stift.

Beställningsbeteckningar

RSK nr. Art.nr Benämning Benämning
480 53 35 FDJV50010ACAVDSE0 ANVD Utbytesventil för Danfoss radiatorkoppel, avig vinkel
184 00 87 FD8C9003500X00SE0 M18/12K12 Mutter och kona
480 56 55 FDCL1000100X00SE0 FV 1 Förinställningsverktyg