Användningsområde

Balanseringsventilen STV (-ROT, MA, MAC) används för att balansera
flöden i vvc-, värme- och kylsystem.
STV-ROT är anpassad för renovering.
STV-MA är anpassad för tunnväggiga stålrör.
STV-MAC är anpassad för kopparrör.

Beskrivning

Dimensionering
STV (-ROT, MA, MAC) dimensioneras med nomogram, snurra eller via online applikationer i mobil eller på hemsida.
STV (-ROT, MA, MAC) skall dimensioneras med mellan 50-80% öppen ventilkägla vid beräknat flöde.
Minsta rekommenderade differenstryck är 2 kPa.

Inställning
Ratten är försedd med digital avläsning som visar antal hela varv och tiondelar. Rattinställningen motsvarar Kv. Kapacitetsvärdet (Kv) kan utläsas via diagram eller applikation på hemsidan. Efter färdig
inställning låses ventilens inställda värde. Detta genom att innerspindeln skruvas ned i sitt ändläge med en 3 mm insexnyckel. Efter låsning kan ventilen stängas men dock ej öppnas till högre Kv-värde än det
inställda. Ratten kan plomberas.

Mätning
Locken demonteras på ventilens mätuttag. Då kan differenstrycket mätas via ventilens mätuttag.
Differenstrycket omvandlas till flöde i balanseringsinstrumentet.
Vid mätning skall ventilens dimension anges  i mätinstrumentet och inte rördimensionen. Ex STV-MAC 28/20. Ventilens dimension är DN20.

Avtappning
STV har fabriksmonterad avtappning.
Avtappningen öppnas med skruvmejsel.

Montage
STV-ROT monteras med invändig stålrörsanslutning.
STV-MA pressas med pressverktyg.
STV-MAC pressas med pressverktyg.

Pressverktyg rekommenderas:
Gerberit Pressbackar

Teknisk data

Tryckklass
PN20
Max temperatur
120°C
Min temperatur
-20°C
Max differenstryck
10 bar
Min differenstryck
2 kPa
Material
Mässing Avzinkningsfri
Packningar EPDM

AMA texter

Beskrivningstexter upprättade efter AMA 2012

 

STV-ROT
15-32
PSA.34 Injusteringsventil med
avstängnings-, avtappnings- och
mätningsfunktion
Balanseringsventil i avzinkningshärdig mässing
med självtätande mätuttag och blå plomberbar ratt
försedd med varvfönster för 9,9 varv. Mätuttagen skall
placerade med 45 gr vinkel från bröstet för enkel åtkomst.
Ventilen skall levereras 50% öppen för snabb idrifttagning.
Ventilen skall vara markerad med flödesriktning.
STVM-MA
15-54
PSA.34 Injusteringsventil med
avstängnings-, avtappnings- och
mätningsfunktion
Balanseringsventil i avzinkningshärdig mässing
med självtätande mätuttag och blå plomberbar ratt
försedd med varvfönster för 9,9 varv. Mätuttagen skall
placerade med 45 gr vinkel från bröstet för enkel åtkomst.
Ventilen skall levereras 50% öppen för snabb idrifttagning.
Ventilen skall vara markerad med flödesriktning.
STV-MA
15-54
PSA.34 Injusteringsventil med
avstängnings- och
mätningsfunktion
Balanseringsventil i avzinkningshärdig mässing
med självtätande mätuttag och blå plomberbar ratt
försedd med varvfönster för 9,9 varv. Mätuttagen skall
placerade med 45 gr vinkel från bröstet för enkel åtkomst.
Ventilen skall levereras 50% öppen för snabb idrifttagning.
Ventilen skall vara markerad med flödesriktning.

Beställningsbeteckningar

RSK nr. Art.nr Benämning Beskrivning
489 27 42 9001283 STV ROT 15/10 Balanseringsventil gängad med avtappning, klämring
489 27 43 9001284 STV ROT 20/15 Balanseringsventil gängad med avtappning, klämring
489 27 44 9001285 STV ROT 25/20 Balanseringsventil gängad med avtappning, klämring
489 27 45 9001286 STV ROT 32/25 Balanseringsventil gängad med avtappning, klämring
489 27 46 9001287 STV MA 15/10 Balanseringsventil gängad utan avtappning, pressfog
489 27 47 9001288 STV MA 22/15 Balanseringsventil gängad utan avtappning, pressfog
489 27 48 9001289 STV MA 28/20 Balanseringsventil gängad utan avtappning, pressfog
489 27 49 9001290 STV MA 35/25 Balanseringsventil gängad utan avtappning, pressfog
489 27 50 9001291 STV MA 43/40 Balanseringsventil gängad utan avtappning, pressfog
489 27 51 9001292 STV MA 54/50 Balanseringsventil gängad utan avtappning, pressfog
489 27 52 9001293 STV MAC 15/10 Balanseringsventil gängad utan avtappning, pressfog
489 27 53 9001294 STV MAC 22/15 Balanseringsventil gängad utan avtappning, pressfog
489 27 54 9001295 STV MAC 28/20 Balanseringsventil gängad utan avtappning, pressfog