Användningsområde

Balanseringsventilen STV (M,F,G) används för att balansera flöden
i vvc-, värme- och kylsystem.

 

Beskrivning

Dimensionering
STV (M,F,G) dimensioneras med nomogram, snurra eller via online
applikationer i mobil eller på hemsida.
STV (M,F,G) skall dimensioneras med mellan 50-80% öppen
ventilkägla vid beräknat flöde.
Minsta rekommenderade differenstryck är 2 kPa.

Inställning
Ratten är försedd med digital avläsning som visar antal hela varv
och tiondelar. Kapacitetsvärdet (Kv) kan utläsas via diagram eller applikation på hemsidan.
Efter färdig inställning låses ventilens inställda värde. Detta genom att innerspindeln
skruvas ned i sitt ändläge med en 3 mm insexnyckel. Efter låsning
kan ventilen stängas men dock ej öppnas till högre Kv-värde än det
inställda. Ratten kan plomberas.

Mätning
Locken demonteras på ventilens mätuttag. Då kan differenstrycket
mätas via ventilens mätuttag.
Differenstrycket omvandlas till flöde i balanseringsinstrumentet.

Avtappning
STVM har fabriksmonterad avtappning.
Avtappningen öppnas med skruvmejsel.

Isolering
STVF har fabriksmonterad förlängd hals.

Montage
STV (M,F,G) har flödesriktning märkt på ventilhuset.
STV har invändiga gängor.
STVG har utvändiga gängor.

Teknisk data

Tryckklass
PN 20
Max temperatur
120°C
Min temperatur
-20°C
Max differenstryck
10 bar
Min differenstryck
2 kPa
Material
Mässing Avzinkningsfri
Tätningar EPDM

AMA texter

Beskrivningstexter upprättade efter AMA 2012

STV              PSA.33         Injusteringsventil med avstängnings-och mätningsfunktion.
Balanseringsventil i avzinkningshärdig mässing med självtätande mätuttag och blå plomberbar ratt försedd med varvfönster för 9,9 varv. Mätuttagen skall placeras med 45 gr vinkel från bröstet för enkel åtkomst. Ventilen skall levereras 50% öppen för snabb idriftagning. Ventilen skall vara markerad med flödesriktning.

STVM          PSA.34         Injusteringsventil med avstängnings-, avtappnings – och mätningsfunktion.
Balanseringsventil i avzinkningshärdig mässing med självtätande mätuttag och blå plomberbar ratt försedd med varvfönster för 9,9 varv. Mätuttagen skall placeras med 45 gr vinkel från bröstet för enkel åtkomst. Ventilen skall levereras 50% öppen för snabb idrifttagning. Separat avstängningsbar avtappning för mätning av relativt statiskt tryck. Ventilen skall vara markerad med flödesriktning.

STVF          PSA.33           Injusteringsventil med avstängnings-och mätningsfunktion.
Balanseringsventil i avzinkningshärdig mässing med självtätande mätuttag och blå plomberbar ratt försedd med varvfönster för 9,9 varv. Mätuttagen skall placeras med 45 gr vinkel från bröstet för enkel åtkomst. Ventilen skall levereras 50% öppen för snabb idriftagning. Ventilens bröst skall vara förlängt för extra tjock isolering. Ventilen skall vara markerad med flödesriktning.

Beställningsbeteckningar

RSK nr. Art.nr Benämning Beskrivning
489 25 41 3250001 STV 10 Balanseringsventil gängad utan avtappning
489 25 42 3250101 STV 15 Balanseringsventil gängad utan avtappning
489 25 43 3250201 STV 20 Balanseringsventil gängad utan avtappning
489 25 44 3250301 STV 25 Balanseringsventil gängad utan avtappning
489 25 45 3250401 STV 32 Balanseringsventil gängad utan avtappning
489 25 46 3250501 STV 40 Balanseringsventil gängad utan avtappning
489 25 47 3250601 STV 50 Balanseringsventil gängad utan avtappning

 

RSK nr. Art.nr Benämning Beskrivning
489 25 48 3250002 STVM 10 Balanseringsventil gängad med avtappning
489 25 49 3250102 STVM 15 Balanseringsventil gängad med avtappning
489 25 50 3250202 STVM 20 Balanseringsventil gängad med avtappning
489 25 51 3250302 STVM 25 Balanseringsventil gängad med avtappning
489 25 52 3250402 STVM 32 Balanseringsventil gängad med avtappning
489 25 53 3250502 STVM 40 Balanseringsventil gängad med avtappning
489 25 54 3250602 STVM 50 Balanseringsventil gängad med avtappning

 

RSK nr. Art.nr Benämning Beskrivning
489 25 88 3250006 STVG 10 Balanseringsventil utvändig gängad utan avtappning
489 25 89 3250106 STVG 15 Balanseringsventil utvändig gängad utan avtappning
489 25 90 3250206 STVG 20 Balanseringsventil utvändig gängad utan avtappning
489 25 91 3250306 STVG 25 Balanseringsventil utvändig gängad utan avtappning
489 25 92 3250406 STVG 32 Balanseringsventil utvändig gängad utan avtappning

 

RSK nr. Art.nr Benämning Beskrivning
489 25 55 3253201 STVF 15 Balanseringsventil gängad, förlängda mätnipplar & hals
489 25 56 3253301 STVF 20 Balanseringsventil gängad, förlängda mätnipplar & hals
489 25 57 3253401 STVF 25 Balanseringsventil gängad, förlängda mätnipplar & hals
489 25 87 3253501 STVF 32 Balanseringsventil gängad, förlängda mätnipplar & hals

 

RSK nr. Art.nr Benämning Beskrivning
184 00 69 9000964 KRK G15X10 Halvkopplingar till STVG
184 00 70 9000965 KRK G15X12 Halvkopplingar till STVG
184 00 71 9000966 KRK G15X15 Halvkopplingar till STVG
184 00 72 9000967 KRK G15X16 Halvkopplingar till STVG
184 00 86 9001028 KRK G20X12 Halvkopplingar till STVG
184 00 73 9000968 KRK G20X15 Halvkopplingar till STVG
184 00 74 9000969 KRK G20X18 Halvkopplingar till STVG
184 00 75 9000970 KRK G20X22 Halvkopplingar till STVG
184 00 76 9000971 KRK G25X18 Halvkopplingar till STVG
184 00 77 9000972 KRK G25X22 Halvkopplingar till STVG
184 00 78 9000973 KRK G25X28 Halvkopplingar till STVG
184 00 79 9000974 KRK G32X35 Halvkopplingar till STVG
184 00 80 9000975 KRK G40X42 Halvkopplingar till STVG
184 00 81 9000976 KRK G50X54 Halvkopplingar till STVG

 

RSK nr. Art.nr Benämning Beskrivning
489 25 78 3541401 IS 10-20 Isolerkåpa DN 10-20
489 25 79 3541501 IS 25 Isolerkåpa DN 25
489 25 80 3541601 IS 32 Isolerkåpa DN 32
489 25 81 3541701 IS 40 Isolerkåpa DN 40
489 25 82 3541801 IS 50 Isolerkåpa DN 50