Användningsområde

Balanseringsventilen STV (M,F,G) används för att balansera flöden
i vvc-, värme- och kylsystem.

 

Beskrivning

Dimensionering
STV (M,F,G) dimensioneras med nomogram, snurra eller via online
applikationer i mobil eller på hemsida.
STV (M,F,G) skall dimensioneras med mellan 50-80% öppen
ventilkägla vid beräknat flöde.
Minsta rekommenderade differenstryck är 2 kPa.

Inställning
Ratten är försedd med digital avläsning som visar antal hela varv
och tiondelar. Kapacitetsvärdet (Kv) kan utläsas via diagram eller applikation på hemsidan.
Efter färdig inställning låses ventilens inställda värde. Detta genom att innerspindeln
skruvas ned i sitt ändläge med en 3 mm insexnyckel. Efter låsning
kan ventilen stängas men dock ej öppnas till högre Kv-värde än det
inställda. Ratten kan plomberas.

Mätning
Locken demonteras på ventilens mätuttag. Då kan differenstrycket
mätas via ventilens mätuttag.
Differenstrycket omvandlas till flöde i balanseringsinstrumentet.

Avtappning
STVM har fabriksmonterad avtappning.
Avtappningen öppnas med skruvmejsel.

Isolering
STVF har fabriksmonterad förlängd hals.

Montage
STV (M,F,G) har flödesriktning märkt på ventilhuset.
STV har invändiga gängor.
STVG har utvändiga gängor.

Teknisk data

Tryckklass
PN 20
Max temperatur
120°C
Min temperatur
-20°C
Max differenstryck
10 bar
Min differenstryck
2 kPa
Material
Mässing Avzinkningsfri
Tätningar EPDM

AMA texter

Beskrivningstexter upprättade efter AMA 2012

STV              PSA.33         Injusteringsventil med avstängnings-och mätningsfunktion.
Balanseringsventil i avzinkningshärdig mässing med självtätande mätuttag och blå plomberbar ratt försedd med varvfönster för 9,9 varv. Mätuttagen skall placeras med 45 gr vinkel från bröstet för enkel åtkomst. Ventilen skall levereras 50% öppen för snabb idriftagning. Ventilen skall vara markerad med flödesriktning.

STVM          PSA.34         Injusteringsventil med avstängnings-, avtappnings – och mätningsfunktion.
Balanseringsventil i avzinkningshärdig mässing med självtätande mätuttag och blå plomberbar ratt försedd med varvfönster för 9,9 varv. Mätuttagen skall placeras med 45 gr vinkel från bröstet för enkel åtkomst. Ventilen skall levereras 50% öppen för snabb idrifttagning. Separat avstängningsbar avtappning för mätning av relativt statiskt tryck. Ventilen skall vara markerad med flödesriktning.

STVF          PSA.33           Injusteringsventil med avstängnings-och mätningsfunktion.
Balanseringsventil i avzinkningshärdig mässing med självtätande mätuttag och blå plomberbar ratt försedd med varvfönster för 9,9 varv. Mätuttagen skall placeras med 45 gr vinkel från bröstet för enkel åtkomst. Ventilen skall levereras 50% öppen för snabb idriftagning. Ventilens bröst skall vara förlängt för extra tjock isolering. Ventilen skall vara markerad med flödesriktning.

Beställningsbeteckningar

RSK nr. Art.nr Benämning Beskrivning
489 25 41 FD5B20010NDX00SE0 STV 10 Balanseringsventil gängad utan avtappning
489 25 42 FD5B20015NDX00SE0 STV 15 Balanseringsventil gängad utan avtappning
489 25 43 FD5B20020NDX00SE0 STV 20 Balanseringsventil gängad utan avtappning
489 25 44 FD5B20025NDX00SE0 STV 25 Balanseringsventil gängad utan avtappning
489 25 45 FD5B20032NDX00SE0 STV 32 Balanseringsventil gängad utan avtappning
489 25 46 FD5B20040NDX00SE0 STV 40 Balanseringsventil gängad utan avtappning
489 25 47 FD5B20050NDX00SE0 STV 50 Balanseringsventil gängad utan avtappning

 

RSK nr. Art.nr Benämning Beskrivning
489 25 48 FD5B20010WDX00SE0 STVM 10 Balanseringsventil gängad med avtappning
489 25 49 FD5B20015WDX00SE0 STVM 15 Balanseringsventil gängad med avtappning
489 25 50 FD5B20020WDX00SE0 STVM 20 Balanseringsventil gängad med avtappning
489 25 51 FD5B20025WDX00SE0 STVM 25 Balanseringsventil gängad med avtappning
489 25 52 FD5B20032WDX00SE0 STVM 32 Balanseringsventil gängad med avtappning
489 25 53 FD5B20040WDX00SE0 STVM 40 Balanseringsventil gängad med avtappning
489 25 54 FD5B20050WDX00SE0 STVM 50 Balanseringsventil gängad med avtappning

 

RSK nr. Art.nr Benämning Beskrivning
489 25 88 FD5B20010WEX00SE0 STVG 10 Balanseringsventil utvändig gängad utan avtappning
489 25 89 FD5B20015WEX00SE0 STVG 15 Balanseringsventil utvändig gängad utan avtappning
489 25 90 FD5B20020WEX00SE0 STVG 20 Balanseringsventil utvändig gängad utan avtappning
489 25 91 FD5B20025WEX00SE0 STVG 25 Balanseringsventil utvändig gängad utan avtappning
489 25 92 FD5B20032WEX00SE0 STVG 32 Balanseringsventil utvändig gängad utan avtappning

 

RSK nr. Art.nr Benämning Beskrivning
489 25 55 FD5B20015WIX00SE0 STVF 15 Balanseringsventil gängad, förlängda mätnipplar & hals
489 25 56 FD5B20020WIX00SE0 STVF 20 Balanseringsventil gängad, förlängda mätnipplar & hals
489 25 57 FD5B20025WIX00SE0 STVF 25 Balanseringsventil gängad, förlängda mätnipplar & hals
489 25 87 FD5B20032WIX00SE0 STVF 32 Balanseringsventil gängad, förlängda mätnipplar & hals

 

RSK nr. Art.nr Benämning Beskrivning
184 00 69 FD8C70G1500K10SE0 KRK G15X10 Halvkopplingar till STVG
184 00 70 FD8C70G1500K12SE0 KRK G15X12 Halvkopplingar till STVG
184 00 71 FD8C70G1500K15SE0 KRK G15X15 Halvkopplingar till STVG
184 00 72 FD8C70G1500K16SE0 KRK G15X16 Halvkopplingar till STVG
184 00 86 FD8C70G2000K12SE0 KRK G20X12 Halvkopplingar till STVG
184 00 73 FD8C70G2000K15SE0 KRK G20X15 Halvkopplingar till STVG
184 00 74 FD8C70G2000K18SE0 KRK G20X18 Halvkopplingar till STVG
184 00 75 FD8C70G2000K22SE0 KRK G20X22 Halvkopplingar till STVG
184 00 76 FD8C70G2500K18SE0 KRK G25X18 Halvkopplingar till STVG
184 00 77 FD8C70G2500K22SE0 KRK G25X22 Halvkopplingar till STVG
184 00 78 FD8C70G2500K28SE0 KRK G25X28 Halvkopplingar till STVG
184 00 79 FD8C70G3200K35SE0 KRK G32X35 Halvkopplingar till STVG
184 00 80 FD8C70G4000K42SE0 KRK G40X42 Halvkopplingar till STVG
184 00 81 FD8C70G5000K54SE0 KRK G50X54 Halvkopplingar till STVG

 

RSK nr. Art.nr Benämning Beskrivning
489 25 78 FD5B7102000X00SE0 IS 10-20 Isolerkåpa DN 10-20
489 25 79 FD5B7002500X00SE0 IS 25 Isolerkåpa DN 25
489 25 80 FD5B7003200X00SE0 IS 32 Isolerkåpa DN 32
489 25 81 FD5B7004000X00SE0 IS 40 Isolerkåpa DN 40
489 25 82 FD5B7005000X00SE0 IS 50 Isolerkåpa DN 50