Användningsområde

Balanseringsventilen STV (E) används för att balansera flöden i värme- och kylsystem.

Beskrivning

Dimensionering
STV (E) dimensioneras med nomogram, snurra eller via online applikationer i mobil eller på hemsida.
STV (E) skall dimensioneras med mellan 50-80% öppen ventilkägla vid beräknat flöde.
Minsta rekommenderade differenstryck är 2 kPa.

Mätning
Locken demonteras på ventilens mätuttag. Då kan differenstrycket mätas via ventilens mätuttag.
Differenstrycket omvandlas till flöde i balanseringsinstrumentet.

Montage
STV 65-150 har flänsar enligt SS-EN 1092-2 och ISO 7005-2.
STV (E) har flödesriktning märkt på ventilhuset.
STV (E) har standard flänsar enligt EN 1092-2.
STV finns med flänsar enligt ANSI på förfrågan.

CE
Ventilerna är godkända enligt PED 2014/68/EU.
Tryckavlastad kägla STV DN 80-150 har tryckavlastad kägla.

Tryckavlastad kägla
STV DN 80-150 har tryckavlastad kägla.

Teknisk data

Tryckklass
PN16
Max temperatur
110°C
Min temperatur
-10°C
Max differenstryck
200 kPa
Min differenstryck
2 kPa
Material
Gråjärn
Tätningar EPDM
Ytbehandling
DN 65-150, Elförzinkning
DN 200-300, Elförzinkning

Förinställning

Ratten är försedd med avläsning som visar antal hela varv och tiondelar.
Kapacitetsvärdet (Kv) kan utläsas via diagram eller applikation på hemsidan. Efter färdig inställning låses ventilens inställda värde.
På STV DN 65-150 görs detta genom att innerspindelen skruvas ned i sitt ändläge med en 6 mm insexnyckel. På STVE DN 200-300 görs detta med medskickad nyckel. Efter låsning kan ventilen stängas men dock ej öppnas till högre Kv-värde än det inställda.

Media

Maximal temperatur vid annat media än vatten

Media °C
Etylenglykol 100°C
Propylenglykol 60°C
Glycerol (Propantriol) 100°C
Kaliumkarbonat (utspädd) 40°C
Natriumklorid 100°C
Temper 40°C

OBS!! Till STV sortimentet är det endast lämpligt med neutrala vätskor

AMA texter

Beskrivningstexter upprättade efter AMA 2012

STV (E) PSA.33 Injusteringsventil med
avstängnings- och
mätningsfunktion
Balanseringsventil med flänsanslutning i gjutjärn med
självtätande mätuttag för differenstrycksmätning ratt
försedd med varvfönster.
Ventilen skall levereras 50% öppen för snabb idrifttagning.
Ventilen skall vara markerad med flödesriktning.

 

Vi förbehåller oss rätten att ändra produkterna utan föregående varsel.

Beställningsbeteckningar

RSK nr. Art.nr Benämning Beskrivning
489 25 65 FD5B20065NDX00SE0 STV 65 Balanseringsventil flämsad med mätuttag
489 25 66 FD5B20080NDX00SE0 STV 80 Balanseringsventil flänsad med mätuttag
489 25 67 FD5B20100NDX00SE0 STV 100 Balanseringsventil flänsad med mätuttag
489 25 68 FD5B20125NDX00SE0 STV 125 Balanseringsventil flänsad med mätuttag
489 25 69 FD5B20150NDX00SE0 STV 150 Balanseringsventil flänsad med mätuttag
490 70 26 FD5B20200NDX00SE0 STVE 200 Balanseringsventil flänsad med mätuttag
490 70 27 FD5B20250NDX00SE0 STVE 250 Balanseringsventil flänsad med mätuttag
490 70 28 FD5B20300NDX00SE0 STVE 300 Balanseringsventil flänsad med mätuttag

 

RSK nr. Art.nr Benämning Beskrivning
489 27 12 FD5B7006500X00SE0 IS 65 Isolerkåpa DN 65
489 27 13 FD5B7008000X00SE0 IS 80 Isolerkåpa DN 80
489 27 14 FD5B7010000X00SE0 IS 100 Isolerkåpa DN 100
489 27 15 FD5B7012500X00SE0 IS 125 Isolerkåpa DN 125
489 27 16 FD5B7015000X00SE0 IS 150 Isolerkåpa DN 150