Användningsområde

Balanseringsventilen STV (E) används för att balansera flöden i värme- och kylsystem.

Beskrivning

Dimensionering
STV (E) dimensioneras med nomogram, snurra eller via online applikationer i mobil eller på hemsida.
STV (E) skall dimensioneras med mellan 50-80% öppen ventilkägla vid beräknat flöde.
Minsta rekommenderade differenstryck är 2 kPa.

Mätning
Locken demonteras på ventilens mätuttag. Då kan differenstrycket mätas via ventilens mätuttag.
Differenstrycket omvandlas till flöde i balanseringsinstrumentet.

Montage
STV (E) har flödesriktning märkt på ventilhuset.
STV (E) har standard flänsar enligt EN 1092-2.
STV finns med flänsar enligt ANSI på förfrågan.

CE
Ventilerna är godkända enligt PED 2014/68/EU.
Tryckavlastad kägla STV DN 80-150 har tryckavlastad kägla.

Tryckavlastad kägla
STV DN 80-150 har tryckavlastad kägla.

Teknisk data

Tryckklass
PN16
Max temperatur
110°C
Min temperatur
-10°C
Max differenstryck
200 kPa
Min differenstryck
2 kPa
Material
Gråjärn
Tätningar EPDM
Ytbehandling
DN 65-150, Elförzinkning
DN 200-300, Elförzinkning

Förinställning

Ratten är försedd med avläsning som visar antal hela varv och tiondelar.
Kapacitetsvärdet (Kv) kan utläsas via diagram eller applikation på hemsidan. Efter färdig inställning låses ventilens inställda värde.
På STV DN 65-150 görs detta genom att innerspindelen skruvas ned i sitt ändläge med en 6 mm insexnyckel. På STVE DN 200-300 görs detta med medskickad nyckel. Efter låsning kan ventilen stängas men dock ej öppnas till högre Kv-värde än det inställda.

Media

Maximal temperatur vid annat media än vatten

Media °C
Etylenglykol 100°C
Propylenglykol 60°C
Glycerol (Propantriol) 100°C
Kaliumkarbonat (utspädd) 40°C
Natriumklorid 100°C
Temper 40°C

OBS!! Till STV sortimentet är det endast lämpligt med neutrala vätskor

AMA texter

Beskrivningstexter upprättade efter AMA 2012

STV (E) PSA.33 Injusteringsventil med
avstängnings- och
mätningsfunktion
Balanseringsventil med flänsanslutning i gjutjärn med
självtätande mätuttag för differenstrycksmätning ratt
försedd med varvfönster.
Ventilen skall levereras 50% öppen för snabb idrifttagning.
Ventilen skall vara markerad med flödesriktning.

 

Vi förbehåller oss rätten att ändra produkterna utan föregående varsel.

Beställningsbeteckningar

RSK nr. Art.nr Benämning Beskrivning
489 25 65 2250702 STV 65 Balanseringsventil flämsad med mätuttag
489 25 66 2250802 STV 80 Balanseringsventil flänsad med mätuttag
489 25 67 2250902 STV 100 Balanseringsventil flänsad med mätuttag
489 25 68 2251002 STV 125 Balanseringsventil flänsad med mätuttag
489 25 69 2251102 STV 150 Balanseringsventil flänsad med mätuttag
490 70 26 2256101 STVE 200 Balanseringsventil flänsad med mätuttag
490 70 27 2256201 STVE 250 Balanseringsventil flänsad med mätuttag
490 70 28 2256301 STVE 300 Balanseringsventil flänsad med mätuttag

 

RSK nr. Art.nr Benämning Beskrivning
489 27 12 9001318 IS 65 Isolerkåpa DN 65
489 27 13 9001319 IS 80 Isolerkåpa DN 80
489 27 14 9001320 IS 100 Isolerkåpa DN 100
489 27 15 9001321 IS 125 Isolerkåpa DN 125
489 27 16 9001322 IS 150 Isolerkåpa DN 150