Rumsregulator R44

Användningsområde

Rumsregulator R44 är en mångsidig rumsregulator för temperaturen i enskilda rum och för regleringstillämpningar vad beträffar variabel luftvolym (VAV).
Genom RS-485-anslutningen kan man ansluta regulatorn till alla system som stöder Modbus
RTU-protokoll.
Bus-enheten är galvaniskt isolerad från regulatorns övriga elektronik.

Beskrivning

Regulatorn stöder 0…10 V reglerande ställdon och/eller termiska ställdon och 0…10 V reglerade dämpare. Det går att direkt reglera fläktkonvektorns fläkthastighet med en 0…10 V utgång om fläktkonvektorn har en EC-motor.  En 0…10 V utgång har reserverats för variabel reglering av luftvolym.
Temperaturen detekteras med en intern eller extern NTC10-givare (terminalerna är inkluderade).

Regulatorn har driftlägen för natt och dag. Driftlägena regleras med hjälp av en extern kortomkopplare,
PIR-närvarodetektor, över Modbus och från menyn.
Det går att temporärt aktivera dagläge för en specifik tid genom att trycka på knappen ”man i huset” Den temporära tiden kan vara 1…480 min. Efter fördröjningen återgår regulatorn till nattläge om dagläge inte samtidigt har aktiverats över Modbus.

Regulatorn kan användas i torr omgivning och monteras på väggytan eller på den
standardmässiga inpassade monteringslådan (med 60 mm distans för hålen)

Teknisk data

Strömförsörjning
24 Vac/dc** (20..28 V), < 1 VA
Börvärde
-dagläge      18…26°C, *21°C,+3°C
-nattläge     Frosskydd 8…50°C, *17°C
Precision
+0,5°C
Dödzon DZ
i dagläge 0,2…3°C, *0,2°C
i nattläge 0…10°C, *6,0°C
Proportionalband Xp
1…32°C,*1°C
Integrationstid TN
50…5000 s, *300s
Utgång
4 x 0…10 V 2mA
2 x TRIAC-utgång 24 Vac 1A för termiska ställdon.
Tillåten rumsfuktighet
0…85% rF (icke-kondenserande)
Ledningsterminaler
1,5mm2
Hölje
ABS-plast, IP 20
Mått (b x h x d)
87 x 86 x 32 mm

*Fabriksinställning
** OBS!! vid användning av matningsspänning med likström fungerar enbart effekterna 0…10 V.

Beställningsbeteckningar

RSK – nummer Artikel nummer Benämning Beskrivning
544 15 68 990001 R44 Rumsregulator 0-10 V