Användningsområde

Returventilerna används som avstängnings-och förinställningsventil för radiatorer.

Beskrivning

Returventilen RRVR och RRVV är försedda med två käglor, en för avstängningen och en inre för förinställningen.
RVR och RVV är försedd med en kägla för avstängning.
Förinställningen utförs utan nedtappning av vattnet i systemet.

Teknisk data

Tryckklass
PN 10
Max stängningstryck
250 kPa
Rekommenderat differenstryck
3-10 kPa
Max temperatur
120°C
Min temperatur
5°C
Material
Mässing
Packningar EPDM

Förinställning

OBS! Gäller endast RRVR/RRVV
Skruva av locket.
Kontrollera att avstängningskäglan (den yttre) är helt i uppskruvat läge. Förinställningen sker med hjälp av en insexnyckel (3 mm).
Förinställningskäglan (den inre) ska skruvas upp från helt nedskruvat läge (bottenläge) till det antal varv som bestämms enligt tryckfallsdiagrammet.
När förinställningen är klar skruvas locket på. Vid eventuell avstängning, skruva avstängningskäglan (den yttre) helt i botten me en insexnyckel 5 mm.
Vid öppning, skruva upp den yttre käglan helt.

 

Beställningsbeteckningar

RSK-nummer Artikel-nummer Benämning Beskrivning
482 16 98 4050304 RRVR 10 Rak returventil azf med avstängning och förinställning
482 16 94 4051101 RRVR 15 Rak returventil med avstängning och förinställning
482 16 99 4050404 RRVV 10 Vinkel returventil azf med avstängning och förinställning
482 16 95 4051201 RRVV 15 Vinkel returventil med avstängning och förinställning
482 16 96 4050104 RVR 10 Rak returventil azf med avstängning
482 16 88 4050701 RVR 15 Rak returventil med avstängning
482 16 90 4050801 RVR 20 Rak returventil med avstängning
482 16 97 4050204 RVV Vinkel returventil azf med avstängning
482 16 89 4050901 RVV 15 Vinkel returventil med avstängning
482 16 91 4051001 RVV 20 Vinkel returventil med avstängning