Användningsområde

Reglerdel FVRS används i för att reglera flödet i radiator system.Ventilen regleras med termostat maxbegränsad upp til +24°C.

Beskrivning

Reglerdel FVRS har en exakt förinställnings funktion dold under packboxen, förinställningen görs med en förinställningsnyckel FN2 genom att öppna antal varv från stängd ventil enligt tryckfallsdiagram. Med förinställningsverktyg FV5 förenklas inställningen.
FVRS har en inbyggd säkerhet mot manipulation. Om termostaten tas bort stänger ventilen till ett grundvärmeläge (kv 0,05) S-funktion. Om kv är högre än 0,05 så kommer temperaturen i rummet bli lägre om termostaten tas bort. Ventilen går även ned i grundvärmeläge om temperaturen vid termostaten blir 6°C lägre än inställt värde. Ventilen levereras med röd skyddsratt, vilket betyder förinställning och S-funktion. I skyddsratten finns en lös mässingsbricka, som under injusteringen används till inställning av nominellt flöde och för att häva S-funktionen. Vid montering av termostat skall brickan avlägsnas. För att stänga av ventilen helt används endast ratten.

Teknisk data

Tryckklass
PN 10
Max differenstryck/stängningstryck
250 kPa
Rekommenderat differenstryck
3-10 kPa
Kv värde
0,01-0,5
Max temperatur
100°C
Min temperatur
5°C
Material
Mässing
Packningar EPDM

Förinställning

FN2 nyckel

Ventilen är försedd med insats som har dold förinställning.

Skruva av skyddsratten. Demontera packboxen med stift (använd toppen på förinställningsnyckeln FN2). Sätt ned förinställningsnyckeln med den räfflade änden i stryphylsan och skruva försiktigt ned denna (medsols) i botten. Skruva upp det antal varv som anges enligt diagrammet. Montera tillbaka packbox med stift.

FV5

• Demontera av skyddsratt och packbox som ovan.

• Skruva ned stryphylsan i botten som ovan.

• Tag bort förinställningsnyckel och montera på förinställningsdonet
över den lättrade insatsen och sätt tillbaka förinställningsnyckeln
genom donet.

• Nollställ skalan mot indexmarkeringen.

• Skruva upp stryphylsan så att önskat kv-värde sammanfaller med
indexmarkeringen.

• Montera tillbaka packbox med stift.

Beställningsbeteckningar

RSK nr. Art.nr Benämning Beskrivning
480 66 35 9001202 FVRS250VM c/c 250 mm 1-pack
480 66 36 9001203 FVRS350VM c/c 350 mm 1-pack
480 66 37 9001233 FVRS450VM c/c 450 mm 1-pack
480 66 38 9001204 FVRS550VM c/c 550 mm 1-pack
480 66 39 9001234 FVRS650VM c/c 650 mm 1-pack
480 66 40 9001211 FVRS850VM c/c 850 mm 1-pack