Användningsområde

Reglerdel AN används i radiatorkoppel för 1- och 2-rörssystem för lågflödesinjustering. Ventilen regleras med termostat, termoställdon eller handratt.

Beskrivning

Reglerdel AN har en exakt förinställnings funktion dold under packboxen, förinställningen görs med en förinställningsnyckel FN genom att öppna antal varv från stängd ventil enligt tryckfallsdiagram. Med förinställningsverktyg FV1 förenklas inställningen. Ventilen levereras med blå skyddsratt, vilket betyder förinställning. Skyddsratten kan under byggnadstiden användas som avstängning. Nominell lyfthöjd 2°K inställs genom att först skruva skyddsratten i botten och därefter öppna 3/4 varv. Reglerdelen levereras i önskad längd enligt beställnings beteckningarna men går även att kapa ned till rätt längd vid montering.

Teknisk data

Tryckklass
PN 10
Max differenstryck/stängningstryck
250 kPa
Kv värde (förinst.värde) med termostat/ej termostat
0,01-0,4 / 0,01-1,2
Kvs-värde (maxkapacitet)
1,2
Max temperatur
120°C
Min temperatur
5°C
Material
Mässing
Packningar EPDM
Vikt
245-455 g

Förinställning

Nyckel FN

Ventilen är försedd med insats som har dold förinställning.

Skruva av skyddsratten. Demontera packboxen med stift
(använd toppen på förinställningsnyckeln FN). Sätt ned
förinställningsnyckeln med den räfflade änden i stryphylsan
och skruva försiktigt ned denna (medsols) i botten. Skruva
upp det antal varv som anges enligt diagrammet. Montera tillbaka
packbox med stift.

FV1

• Demontera av skyddsratt och packbox som ovan.

• Skruva ned stryphylsan i botten som ovan.

• Tag bort förinställningsnyckel och montera på förinställningsdonet
över den lättrade insatsen och sätt tillbaka förinställningsnyckeln
genom donet.

• Nollställ skalan mot indexmarkeringen.

• Skruva upp stryphylsan så att önskat kv-värde sammanfaller med
indexmarkeringen.

• Montera tillbaka packbox med stift.

Beställningsbeteckningar

RSK nr. Art.nr Benämning Beskrivning
480 66 13 2062901145 AN145VM c/c 145 mm 1-pack
480 66 00 2062901240 AN240VM c/c 240 mm 1-pack
480 66 06 2062901250 AN250VM c/c 250 mm 1-pack
480 66 01 2062901340 AN340VM c/c 340 mm 1-pack
480 66 07 2062901350 AN350VM c/c 350 mm 1-pack
480 66 14 2062901387 AN387VM c/c 387 mm 1-pack
480 66 08 2062901400 AN400VM c/c 400 mm 1-pack
480 66 02 2062901440 AN440VM c/c 440 mm 1-pack
480 66 09 2062901450 AN450VM c/c 450 mm 1-pack
480 66 15 2062901535 AN535VM c/c 535 mm 1-pack
480 66 03 2062901540 AN540VM c/c 540 mm 1-pack
480 66 10 2062901550 AN550VM c/c 550 mm 1-pack
480 66 04 2062901640 AN640VM c/c 640 mm 1-pack
480 66 11 2062901650 AN650VM c/c 650 mm 1-pack
480 66 16 2062901685 AN685VM c/c 685 mm 1-pack
480 66 05 2062901840 AN840VM c/c 840 mm 1-pack
480 66 12 2062901850 AN850VM c/c 850 mm 1-pack