Användningsområde

Differenstryckspaketet PVM används i sekundära värme- och kylsystem.Differenstryckspaketet PVM består av en differenstrycksventil (PV)samt en balanseringsventil (STV). PVM konstanthåller differenstrycket över en krets tex en stam som försörjer radiatorer eller för att säkra differenstrycket över en styrventil så att god auktoritet uppnås för modulerande reglering. Differenstrycket som konstanthålls kan justeras för att uppnå föreskrivet flöde.Vid ökat tillgängligt tryck stänger differenstrycksventilen och omvänt vid minskat tryck så öppnar differenstrycksventilen. I PVM paketet ingår även avstängningsventil så att kretsens till- och returledning kan stängas samt avtappningsmöjlighet på både tillopp och retur.

OBS! DN15-32 i denna version är utgången.

Beskrivning

  • Hög noggrannhet
  • Lågt tryckfall
  • Snabb att driftsätta
  • Dimension: DN 40-50
  • Temperatur: -10°C till +120°C
  • Tryckklass: PN 16

Dimensionering
Dimensionen för differenstryckspaketet bestäms utifrån föreskrivet fl öde och tillgängligt tryck.Exempel: Föreskrivet fl öde är 2800 l/h och differenstrycket som skall konstanthållas är 40 kPa.För att uppnå optimal noggrannhet och lågt erforderligt tryck försök att välja ett ventilpaket därföreskrivet fl öde ligger i mitten av diagrammet.

 

Inställning
Differenstrycksventilen PV ställs enkelt in på ratten med en 4 mm insexnyckel.PV ventilen levereras ~1 varv öppen vilket motsvarar det lägre trycket i dess område tex 5 kPa för ett paket som kan justeras mellan 5-30 kPa. Förinställning görs genom att först justera PV ventilen medsols till ändläget och sedan justera (motsols) tills att beräknat flöde uppnås. Justeringen görs med antal varv som behövs enligt diagram.Flödet verifieras via mätning av differenstrycket över STV ventilen.

Fabriksinställning PV
Tryckområde
20-80 kPa Fabriksinställning 20 kPa

 

Teknisk data

Tryckklass
PN16
Max temperatur
120°C
Min temperatur
-10°C
Material
Mässing Avzinkningsfri
Packningar EPDM

Måttuppgifter

Namn Storlek A B C D E F Vikt/kg
PVM 40 DN 40 257 206 119 132 139 108 6,05
PVM 50 DN 50 286 219 126 154 148 111 8,61

Kapacitet

Kv värden för STV ventiler

Antal varv DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50
1 0,18 0,34 0,48 0,79 1,20 2,00
2 0,32 0,60 0,77 1,32 2,05 3,60
3 0,45 0,83 1,03 1,80 2,80 5,20
4 0,62 1,13 1,50 2,70 4,10 7,60
5 0,86 1,55 2,30 4,10 6,20 11,90
6 1,17 2,10 3,60 5,90 8,90 16,70
7 1,62 2,90 5,00 7,80 12,00 21,20
8 2,55 3,85 6,50 9,70 14,70 25,00
9 3,15 4,50 7,90 11,50 17,10 28,60
10 3,55 5,10 8,80 13,10 19,50 31,50

AMA texter

Beskrivningstexter upprättade efter AMA 2012

PVM PSE.2 Tryckstyrda ventiler Differenstrycksregulator med mätventil i paket inklavstängningsventil för konstanthållning avdifferenstryck över en krets.Differenstrycksregulator med kolvprincip för lågttryckfall och litet P-Band <7 %. Inställningen skallvara tydligt markerad.Ventilpaketet skall vara försett med fyra mätuttagsamt avtappningsmöjlighet på både tillopp ochretur.Fabrikat:              AB Markaryd Metallarmatur
Typ:                    PVM
DN:                     15, 20, 32, 40 eller 50
Tryckomr:            5-30 kPa eller 20-80 kPa
Max.diff.tryck:      400 kPa

Vi förbehåller oss rätten att ändra produkterna utan föregående varsel.

Beställningsbeteckningar

RSK nr. Art.nr Benämning Beskrivning
490 69 63 9001124 PVM 15 G15 inv gänga, 5-30 kPa
490 69 64 9001125 PVM 20 G20 inv gänga, 5-30 kPa
490 69 65 9001126 PVM 25 G25 inv gänga, 5-30 kPa
490 69 66 9001127 PVM 32 G32 inv gänga, 20-80 kPa
490 69 67 9001128 PVM 40 G40 inv gänga, 20-80 kPa
490 69 68 9001129 PVM 50 G50 inv gänga, 20-80 kPa