Användningsområde

Differenstrycksventilen PV Compact används i sekundära värme-och kylsystem.
PV Compact konstanthåller differenstrycket över en krets tex en stam som försörjer radiatorer eller för att säkra differenstrycket över en styrventil så att god auktoritet uppnås för modulerande reglering.
Differenstrycket som konstanthålls kan justeras för att uppnå föreskrivet flöde.
Vid ökat tillgängligt tryck stänger differenstrycksventilen och omvänt vid minskat tryck så öppnar differenstrycksventilen.

PV Compact kombineras lämpligen med STV-ventilen.

Beskrivning

Teknisk data

Tryckklass
PN 16
Max temperatur
120°C
Min temperatur
-10°C
Material
GJL-250, Rostfritt stål,
EPDM, PA6.6
Max.differenstryck
1000kPa
Flänsstandard
ISO 7005-2/EN1092-2
Längd Kapillärör
2 meter

Förinställning

Differenstrycksventilen PV ställs enkelt in på ratten med en 24 mm blocknyckel eller skiftnyckel.
Förinställningen görs genom att först justera PV ventilen medsols tills att beräknat flöde uppnås.

PV Compact är utrustad med mätuttag för att trycket över ventilen ska kunna mätas när en STV ventil är monterad på tilloppet. Mätningen av trycket över kretsen, samt det tillgängliga trycket till kretsen kan också mätas här.
Locket demonteras på ventilernas mätuttag, vilket gör att man kan mäta differenstrycket.
För att mäta differenstrycket över STV ventilen skall kulventilen på mätuttaget öppnas.

AMA texter

Beskrivningstexter upprättade efter AMA 2012
PV PSE.2  Tryckstyrda ventiler Differenstrycksregulator med mätventil i paket för konstanthållning av
differenstryck över en krets.
Differenstrycksregulator med kolvprincip för lågt tryckfall och litet
P-Band. Inställningen skall vara tydligt markerad.
Fabrikat: AB Markaryd Metallarmatur
Typ: PV
DN: 50, 65, 80, 100, 125 eller 150
Tryckomr: 20-100 kPa
Max.diff.tryck: 1000 kPa

 

Vi förbehåller oss rätten att ändra produkterna utan föregående varsel.

Beställningsbeteckningar

RSK Art.nr Benämning Beskrivning
488 30 44 FD9D1005000K10SE0 PV 50 Dim 50 flänsad, 20-100 kPa
488 30 45 FD9D1006500K10SE0 PV 65 Dim 65 flänsad, 20-100 kPa
488 30 46 FD9D1008000K10SE0 PV 80 Dim 80 flänsad, 20-100 kPa
488 30 48 FD9D1010000K10SE0 PV 100 Dim 100 flänsad, 20-100 kPa
488 30 49 FD9D1012500K10SE0 PV 125 Dim 125 flänsad, 20-100 kPa
488 30 50 FD9D1015000K10SE0 PV 150 Dim 150 flänsad, 20-100 kPa