Användningsområde

Motorställdonet MOVE för reglering av MMAs ventiler med M28x1,5 eller M30x1,5 anslutning.
Med rumsregulator med kontinuerlig utgång (0-10V) i individuella rumsreglersystem.

Beskrivning

Motorställdonet MOVE med hög ställkraft passar till ventiler med M28x1,5 och M30x1,5 anslutning.
Ställdonet är ett motorställdon som justerar ventilen steglöst.
Ställdonet ställer in sig själv på korrekt slaglängd till respektive ventil, mellan 2-8,5 mm.

Uppstart
Ställdonet gör en ventilkalibrering när den spänningssätts.
Den hittar stängningsläget och sedan maxläget, sedan ökar och minskar ställdonet snabbt för att hitta ventilspindelns slaglängd.
Hittar den inte ventilens slaglängd kommer ställdonet att använda sig av en slaglängd på 8,5 mm.
Om ställdonet blir spänningslöst eller minskar i spänning kommer en ny kalibrering att göras.
Kalibreringen görs på ca 15 min.

Teknisk data

Matningsspänning
24V AC, -10%… +20%, 50-60Hz
24V DC, -20%… +20%
Driftspänning
2,6 VA/ 1,4 W
Max strömförbrukning
< 110 mA
Standby strömförbrukning
< 10 mA
Styrspänningsingång
100 k Ω
Signal
Volt 0V… 10V DC Ström 1 mA Lastimpedans 10 k Ω-1000 k Ω
Upplösning 0,1 V
Slaglängd
Standard Max 8,5mm
Ställkraft
Standard 125 N -20/+20%
Gångtid
Standard 30s/mm
LCD (H x W)
10 x 20 mm, med valfritt blått bakgrundsljus
LED
Flerfärgad – LED
Förvaringstemperatur
-20°C till +70°C
Tillåten omgivningstemperatur
0°C till + 50°C
Kapslingsklass        Skyddsklass            CE
IP 54                             III                                  EN 60730
Skal
Material Polyamide          Färg Ljus grå (RAL 7035), från 2016 vit (RAL 9003)
Skyddshölje
Material Polycarbonade Färg Transparent
Kabel
Typ 3 x 0,22 mm2 PVC    Färg vit Längd 1m
Vikt med kabel
155 g
Vikt utan kabel
130 g
Överspänningsstyrka enl EN 60730-1
1 kV

Funktion

Motorställdon MOVE styrs av en 0-10 V DC styrsignal från en rumstermostat eller ett styrsystem.
När anslutningen är spänningssatt startar ställdonet.
Vid initiering av ställdonet bestäms mekanisk slaglängd i ställdonet. Under denna period visar
displayen växelvis ”In” (för initialisering) och styrspänningen.
Först är ventilens tryckplatta fullständigt indragen, varigenom drivarens övre ändstopp bestäms.
Efter det pressas tryckplattan hela vägen ut och bestämmer bottenändstoppet, ventilens slutpunkt och denna punkt av ventilen detekteras. Nu ska ventilens slaglängd kännas av.
Därför rör sig manöverdonet med hög hastighet till det övre läget och tillbaka långsamt till det nedre
läget för att bestämma slaglängden.
Om ingen avkänning av ventilen slaglängd görs, arbetar manöverdonet med den fabriksinställda slaglängden (8,5 mm).
Ventilens slaglängd kan ändras i praktiken genom olika förhållanden. Ventilen justeras, eller så
monteras ställdonet på en ny ventil. I båda fallen har de data som erhållits vid initialiseringstillfället ändrats. Ställdonet måste justeras till de nya förhållandena genom att strömförsörjningen avbryts en kortare stund.
Efter att strömmen slås på igen utför ställdonet en ny initialiseringsfas.

OBS! För initialisering behöver MOVE max. 15 minuter

Motorställdonet MOVE styrs av en 0-10 V DC styrsignal från en rumstermostat eller ett
styrsystem. Styrsignalen möjliggör en exakt aktivering och positionering av ställdonet.

Beställningsbeteckningar

RSK-nummer Artikel-nummer Benämning Beskrivning
480 86 66 FDAA6000000010SE0 MOVE 0-10V Inkl adapter M28x1,5 och M30x1,5