Användningsområde

Midor är konstruerad för att skapa hydronisk balans i värme- och kylsystem. Den kan användas för mätning av tryck, flöde och temperaturer i ett system.
Midor kan beräkna komplicerade värmesystem med flera grenar genom att simulera ett hydroniskt system med balanseringsberäkningar baserade på två mätningar i varje gren.

Beskrivning

Midor är balanseringsinstrumentet du styr via din android eller apple enhet. Du kan mäta temperatur, tryck och flöde.
Med Midor är nästan allting möjligt. På MMA har vi utvecklat egna applikationer i mjukvaran, där du kan se aktuell ventilauktoritet eller kontrollera kretsars enskilda tryckfall. Mjukvaran finns alltid tillgänglig på play.google och i appstore.
Midors höga noggrannhet gör att vi kan rekommendera mätningar ner till 2 kPa. Detta bidrar till energieffektiv balansering.
Midor har ett antal viktiga funktioner som gör systemet enkelt att använda.
Midor består av två separata enheter: en mätenhet för mätning av tryck, flöde och temperatur, och en beräkningsenhet för visning av resultat och analys av data.
Mätenheten är mycket robust och har en kraftig ram. Inuti mätenheten finns en hydronisk del med en integrerad differenstrycksgivare vars värden används för exakt digital databehandling.
Flödesmätaren korrigerar automatiskt flödet för olika typer av medier som mäts, till exempel
köldmedium i kylsystem.

OBS!! Midor tål inte frost. Se till att alltid förvara din enhet frostfritt.

Teknisk data

Huvudfunktioner
• Separata enheter för tryckavläsning och beräkning baserat på android eller apple enheten ansluten med Bluetooth
• Noggrann tryckmätning med kalibrerad differenstrycksgivare och hög upplösning.
• Hydronisk bypass för exakt mätning av små differenstryck
• Att arbeta med projekt
• Programmerbart autonomt loggningsläge

Innehåll
• Givare- Mäter differenstryck
• Slangar 0,5 m
• 2 st mätnålar
• Väska

Beställningsbeteckningar

RSK-nummer Artikel nummer Benämning Beskrivning
511 78 02 9001433 Mätinstrument Mätinstrument Midor