Användningsområde

Mätringen MR används vid mätning av flödet i värme-, kyl-, och tappvattenanläggningar. Den är försedd med självtätande mätuttag.

Beskrivning

MR mätring har flänsad anslutning och finns
från DN65-DN300.
Mätringen monteras mellan flänsar.
Mätringen är elförzinkad.

Teknisk data

Tryckklass
PN16
Max temperatur
110°C
Min temperatur
-20°C
Min differenstryck
5 kPa
Rekommenderat tryckfall vid dimensionerad ventil
5-10 kPa
Material
Gråjärn
Mätuttag i avzinkningsfri mässing
Tätning EPDM
Ytbehandling
Elförzinkning

Funktion

Flödesmätning
Mätinstrumentet ansluts till ventilens mätuttag. Instrumentet är förprogrammerat med karaktäristiken för samtliga våra injusteringsventiler och mätringar. Även data för andra ventilfabrikat finns inlagda i instrumentet. Värden på tryckfall samt flöde kan direkt avläsas på displayen.
Om man inte har tillgång till MMA´s instrument kan även vissa andra fabrikat användas. Flödet kan då avläsas med ledning av tryckfallsdiagrammet som återfinns i installationsanvisningen för varje ventiltyp.

Beställningsbeteckningar

RSK nr. Art.nr. Benämning Beskrivning
446 42 88 FD5B50065MRX00SE0 MR 65 Flänsad mätring Kvs 93
446 42 89 FD5B50080MRX00SE0 MR 80 Flänsad mätring Kvs 126
446 42 90 FD5B50100MRX00SE0 MR 100 Flänsad mätring Kvs 244
446 42 91 FD5B50125MRX00SE0 MR 125 Flänsad mätring Kvs 415
446 42 92 FD5B50150MRX00SE0 MR 150 Flänsad mätring Kvs 540
446 42 93 FD5B50200MRX00SE0 MR 200 Flänsad mätring Kvs 1010
446 42 94 FD5B50250MRX00SE0 MR 250 Flänsad mätring Kvs 1450
446 42 95 FD5B50300MRX00SE0 MR 300 Flänsad mätring Kvs 2400