Användningsområde

Mätringen MR används vid mätning av flödet i värme-, kyl-, och tappvattenanläggningar. Den är försedd med självtätande mätuttag.

Beskrivning

MR mätring har gängad anslutning från DN15 till DN50.
DN15 finns även i ett lågflödesutförande.

Teknisk data

Tryckklass
PN20
Max temperatur
120°C
Min temperatur
-20°C
Min differenstryck
5 kPa
Rekommenderat tryckfall vid dimensionerad ventil
5-10 kPa
Material
Mässing Avzinkningsfri
Packningar EPDM

Förinställning

Mätinstrumentet ansluts till ventilens mätuttag.
Instrumentet är förprogrammerat med karaktäristiken för samtliga våra injusteringsventiler och mätringar. Även data för andra ventilfabrikat finns inlagda i instrumentet. Värden på tryckfall samt flöde kan direkt avläsas på displayen. Om man inte har tillgång till MMA´s instrument kan även vissa andra fabrikat användas. Flödet kan då avläsas med ledning av tryckfallsdiagrammet som återfinns i bruksanvisning för varje ventiltyp.

Beställningsbeteckningar

RSK nr. Art.nr Benämning Beskrivning
446 42 81 4181301 MRL 15 Gängad mätring, lågflöde Kvs 0,7
446 42 82 4181302 MR 15 Gängad mätring Kvs 1,8
446 42 83 4181401 MR 20 Gängad mätring Kvs 4,2
446 42 84 4181501 MR 25 Gängad mätring Kvs 7,4
446 42 85 4181601 MR 32 Gängad mätring Kvs 15
446 42 86 4181701 MR 40 Gängad mätring Kvs 23
446 42 87 4181801 MR 50 Gängad mätring Kvs 48