Användningsområde

Mätringen MR används vid mätning av flödet i värme-, kyl-, och tappvattenanläggningar. Den är försedd med självtätande mätuttag.

Beskrivning

MR mätring har gängad anslutning från DN15 till DN50.
DN15 finns även i ett lågflödesutförande.

Teknisk data

Tryckklass
PN20
Max temperatur
120°C
Min temperatur
-20°C
Min differenstryck
5 kPa
Rekommenderat tryckfall vid dimensionerad ventil
5-10 kPa
Material
Mässing Avzinkningsfri
Packningar EPDM

Förinställning

Mätinstrumentet ansluts till ventilens mätuttag.
Instrumentet är förprogrammerat med karaktäristiken för samtliga våra injusteringsventiler och mätringar. Även data för andra ventilfabrikat finns inlagda i instrumentet. Värden på tryckfall samt flöde kan direkt avläsas på displayen. Om man inte har tillgång till MMA´s instrument kan även vissa andra fabrikat användas. Flödet kan då avläsas med ledning av tryckfallsdiagrammet som återfinns i bruksanvisning för varje ventiltyp.

Beställningsbeteckningar

RSK nr. Art.nr Benämning Beskrivning
446 42 81 FD5B50015MLX00SE0 MRL 15 Gängad mätring, lågflöde Kvs 0,7
446 42 82 FD5B50015MRX00SE0 MR 15 Gängad mätring Kvs 1,8
446 42 83 FD5B50020MRX00SE0 MR 20 Gängad mätring Kvs 4,2
446 42 84 FD5B50025MRX00SE0 MR 25 Gängad mätring Kvs 7,4
446 42 85 FD5B50032MRX00SE0 MR 32 Gängad mätring Kvs 15
446 42 86 FD5B50040MRX00SE0 MR 40 Gängad mätring Kvs 23
446 42 87 FD5B50050MRX00SE0 MR 50 Gängad mätring Kvs 48