Användningsområde

Genom att använda ett förinställningsverktyg kan du på ett enkelt sätt ställa in Kv-värdet.

Beskrivning

Förinställningsverktygen finns i olika varianter beroende på vilken ventil den passar till.

FV 4 = Används till TP och MMA-koppel med banjoanslutning. (grå) FN2 ingår.
FV 5 = Används till FV-serien alla dim, samt MMA Flex-koppel. (svart) FN2 ingår.
FV 8 = Används till FVX-serien. (röd) FN2 ingår.
FV 9 = Används till FLK fö Flexibel. (röd). FN2 ingår.
FV 18 = Används till STVT15. (grön) FN2 ingår.
FV 19 = Används till STVT20. (grön) FN2 ingår
FV 21 = Används till FVRe. (ljusgrön) FN2 ingår.
FV 22 = Används till Evoflow. FN2 ingår.
FVI = Används till FVI insatsen
FV 1 = Används till AN-serien. (vit) FN ingår
FV 2 = Används till RN15 (grön) FN ingår
FV 3 = Används till RNT-insatsen- (gul) FN ingår.
FL = Förinställningslåda. Innehåller FV1, FV3, FV4, FV5, FV21, FV22, FN och FN2

Beställningsbeteckningar

RSK nr. Art.nr. Benämning Beskrivning
480 61 02 4873804 FV 4 Förinställningsverktyg. FN2 ingår
480 61 03 4873805 FV 5 Förinställningsverktyg. FN2 ingår
480 63 58 4873808 FV 8 Förinställningsverktyg. FN2 ingår
480 66 60 4873818 FV 18 Förinställningsverktyg. FN2 ingår
480 66 61 4873819 FV 19 Förinställningsverktyg. FN2 ingår
480 70 07 4873821 FV 21 Förinställningsverktyg. FN2 ingår
481 20 83 4873822 FV 22 Förinställningsverktyg. FN2 ingår
480 68 21 48331014 FVI nyckel Förinställningsverktyg
480 56 55 4873801 FV 1 Förinställningsverktyg. FN ingår.
480 56 56 4873802 FV 2 Förinställningsverktyg. FN ingår
480 56 57 4873803 FV 3 Förinställningsverktyg. FN ingår.
480 56 59 9000047 FL Förinställningslåda
480 61 04 4870101 FN 2 Förinställningsnyckel
480 56 58 4870102 FN Förinställningsnyckel