Användningsområde

Genom att använda ett förinställningsverktyg kan du på ett enkelt sätt ställa in Kv-värdet.

Beskrivning

Förinställningsverktygen finns i olika varianter beroende på vilken ventil den passar till.

FV 4 = Används till TP och MMA-koppel med banjoanslutning. (grå) FN2 ingår.
FV 5 = Används till FV-serien alla dim, samt MMA Flex-koppel. (svart) FN2 ingår.
FV 8 = Används till FVX-serien. (röd) FN2 ingår.
FV 9 = Används till FLK fö Flexibel. (röd). FN2 ingår.
FV 18 = Används till STVT15. (grön) FN2 ingår.
FV 19 = Används till STVT20. (grön) FN2 ingår
FV 21 = Används till FVRe. (ljusgrön) FN2 ingår.
FV 22 = Används till Evoflow. FN2 ingår.
FVI = Används till FVI insatsen
FV 1 = Används till AN-serien. (vit) FN ingår
FV 2 = Används till RN15 (grön) FN ingår
FV 3 = Används till RNT-insatsen- (gul) FN ingår.
FL = Förinställningslåda. Innehåller FV1, FV3, FV4, FV5, FV21, FV22, FN och FN2

Beställningsbeteckningar

RSK nr. Art.nr. Benämning Beskrivning
480 61 02 FDCL1000400X00SE0 FV 4 Förinställningsverktyg. FN2 ingår
480 61 03 FDCL1000500X00SE0 FV 5 Förinställningsverktyg. FN2 ingår
480 63 58 FDCL1000800X00SE0 FV 8 Förinställningsverktyg. FN2 ingår
480 66 60 FDCL1001800X00SE0 FV 18 Förinställningsverktyg. FN2 ingår
480 66 61 FDCL1001900X00SE0 FV 19 Förinställningsverktyg. FN2 ingår
480 70 07 FDCL1002100X00SE0 FV 21 Förinställningsverktyg. FN2 ingår
481 20 83 FDCL1002200X00SE0 FV 22 Förinställningsverktyg. FN2 ingår
480 68 21 FDCL1002300X00SE0 FVI nyckel Förinställningsverktyg
480 56 55 FDCL1000100X00SE0 FV 1 Förinställningsverktyg. FN ingår.
480 56 56 FDCL1000200X00SE0 FV 2 Förinställningsverktyg. FN ingår
480 56 57 FDCL1000300X00SE0 FV 3 Förinställningsverktyg. FN ingår.
480 56 59 FDCL9004200X00SE0 FL Förinställningslåda
480 61 04 FDCL1002400X00SE0 FN 2 Förinställningsnyckel
480 56 58 FDCL1002500X00SE0 FN Förinställningsnyckel