Användningsområde

Termostatventilen Evoflow används i värme-, kyla samt tappvattenanläggningar.
Evoflow kan användas som lös ventil eller i form av radiatorkoppel innehållande
avstängningsfunktion för tillopp och retur.
Evoflow kan förses med termostat eller elektriskt ställdon.

Beskrivning

Termostatventilen Evoflow är förinställningsbar för noggrann balansering.
Förinställningen är dold.
Evoflow är anpassade för moderna installationer och passar utmärkt i system med låg energianvändning.
Evoflow är tillverkad i lågblyad mässing för minsta möjliga miljöpåverkan.
Termostatventilen har en linjär karakteristik inom arbetsområdet för
termostater med begränsad temperaturskala.
Karakteristiken ger utmärktnoggrann reglering.
Evoflow klarar höga differenstryck innan risk för ljud föreligger.

Teknisk data

Tryckklass
PN 10
Max temperatur         Min temperatur
100°C                                5°C
Material
Lågblyad mässing
Kapacitet
KvdT2k  0,02-0,40
Kv           0,02-0,82
Kvs         0,82
Noggrannhet
EN 215, ± 10%, fullt öppen

Rekomenderat maximalt differenstryck
Lp<30dB(A) vid 30kPa
Anslutning
M28*1,5
Ytbehandling
Förnicklad

 

Kapacitet

Termostatventilen Evoflow väljs med 5 kPa’s differenstryck
för dimensionerande ventil vid önskat flöde.
MMA rekommenderar min kv 0,03 i normalt värmevatten.
Läs av inställning och/eller kv värde längst upp i diagrammet.
För ventiler som skall förses med termostat använd skala KvdT2k.
För ventiler som skall förses med ställdon använd skala Kv.

Förinställning

Använd förinställningsverktyget FV22 för att förenkla inställningen, då Kv värdet visas direkt
på verktyget.
Ta bort packboxen med FN2. Stäng insatsen helt och öppna motsvarande varv enligt
beräknat Kv eller inställning. Återmontera packboxen.

AMA texter

PSE.111 Temperaturstyrda radiatorventiler
Termostatventil med dold förinställbar kägla bakom packbox.
Ventilen skall vara tillverkad I lågblyad mässing. Ventilen skall ha linjär
karakteristik inom arbetsområdet för termostat.
Fabrikat: AB Markaryd Metallarmatur
Typ: Evoflow
DN: 10, 15 eller 20
Utförande: Rak, vinkel eller avig vinkel.

Evoflow inkl. Koppel
PSE.111 Temperaturstyrda radiatorventiler
Termostatventil med dold förinställbar kägla bakom packbox.
Ventilen skall vara tillverkad I lågblyad mässing. Ventilen skall ha linjär
karakteristik inom arbetsområdet för termostat.
Fabrikat: AB Markaryd Metallarmatur
Typ: Evoflow koppel inkl fördelare
DN: 10

Beställningsbeteckningar

RSK-nummer Artikel-nummer Benämning DN Tryckklass
479 58 30 30411101 Evoflow 10, rak G10 PN10
479 58 31 30411102 Evoflow 10, vinkel G10 PN10
479 58 32 30411103 Evoflow 10, avig vinkel G10 PN10
479 58 33 30411201 Evoflow 15, rak G15 PN10
479 58 34 30411202 Evoflow 15, vinkel G15 PN10
479 58 35 30411203 Evoflow 15, avig vinkel G15 PN10
479 58 36 30411301 Evoflow 20, rak G20 PN10
479 58 37 30411302 Evoflow 20, vinkel G20 PN10
479 58 38 30411303 Evoflow 20, avig vinkel G20 PN10
481 20 78 40810201 Insats Evoflow M22*1 PN10
480 61 04 4870101 FN2, Förinställningsnyckel
481 20 83 4873822 Förinställningsskala FV22