Användningsområde

Den lågblyade balanseringsventilen Evobalance används för att balansera flöden i vvc-, värme- och kylsystem.
Evobalance har material enligt dricksvattengodkännande.
Hög Miljögodkänd klassning hos Sunda hus och BVD bedömning klass B.

Beskrivning

Dimensionering
Evobalance dimensioneras med nomogram, snurra eller via online applikationer i mobil eller på hemsida.
Evobalance skall dimensioneras med mellan 50-80% öppen ventilkägla vid beräknat flöde.
Minsta rekommenderade differenstryck är 2 kPa

Inställning
Ratten är försedd med digital avläsning som visar antal hela varv och tiondelar. Rattinställningen motsvarar Kv. Kapacitetsvärdet (Kv) kan utläsas via diagram eller applikation på hemsidan. Efter färdig
inställning låses ventilens inställda värde. Detta genom att innerspindeln skruvas ned i sitt ändläge med en
3 mm insexnyckel. Efter låsning kan ventilen stängas men dock ej öppnas till högre Kv-värde än det
inställda. Ratten kan plomberas.

Mätning
Locken demonteras på ventilens mätuttag. Då kan differenstrycket mätas via ventilens mätuttag.
Differenstrycket omvandlas till flöde i balanseringsinstrumentet.

Avtappning
Evobalance (M) har fabriksmonterad avtappning.
Avtappningen öppnas med skruvmejsel.

Montage
Evobalance har flödesriktning märkt på ventilhuset.
Evobalance har invändiga gängor.

 

Teknisk data

Tryckklass
PN20
Max temperatur
120°C
Min temperatur
-20°C
Max differenstryck
10 bar
Min differenstryck
2 kPa
Material
Lågblyad mässing
Packningar EPDM
Ratt Polyamid

AMA texter

Beskrivningstexter upprättade efter AMA 2012

Evobalance              PSA.33
Injusteringsventil med avstängnings-och mätningsfunktion.
Balanseringsventil i lågblyad mässing med självtätande mätuttag och blå plomberbar ratt försedd med varvfönster för 9,9 varv. Mätuttagen skall placerade med 45 gr vinkel från bröstet för enkel åtkomst. Ventilen skall levereras 50% öppen för snabb idriftagning. Ventilen skall vara markerad med
flödesriktning. Ventilen ska kunna placeras utan raksträcka.

Evobalance M         PSA.34
Injusteringsventil med avstängnings- och avtappnings- och mätningsfunktion.
Balanseringsventil i lågblyad mässing med självtätandemätuttag och blå plomberbar ratt
försedd med varvfönster för 9,9 varv. Mätuttagen skall placerade med 45 gr vinkel från bröstet för enkel åtkomst. Ventilen skall levereras 50% öppen för snabb idriftagning. Separat avstängningsbar avtappning för mätning av relativtstatiskt tryck.Ventilen skall vara markerad med flödesriktning.
Ventilen ska kunna placeras utan raksträcka.

Beställningsbeteckningar

RSK nr Art.nr Benämning Beskrivning
 4882931 FD5B10010NDX00SE0 Evobalance 10 Lågblyad balanseringsventil gängad utan avtappning
 4882933 FD5B10015NDX00SE0 Evobalance 15 Lågblyad balanseringsventil gängad utan avtappning
 4882934 FD5B10020NDX00SE0 Evobalance 20 Lågblyad balanseringsventil gängad utan avtappning
 4882935 FD5B10025NDX00SE0 Evobalance 25 Lågblyad balanseringsventil gängad utan avtappning
 4882936 FD5B10032NDX00SE0 Evobalance 32 Lågblyad balanseringsventil gängad utan avtappning
 4882937 FD5B10040NDX00SE0 Evobalance 40 Lågblyad balanseringsventil gängad utan avtappning
 4882938 FD5B10050NDX00SE0 Evobalance 50 Lågblyad balanseringsventil gängad utan avtappning
 4882939 FD5B10010WDX00SE0 Evobalance M 10 Lågblyad balanseringsventil gängad med avtappning
 4882941 FD5B10015WDX00SE0 Evobalance M 15 Lågblyad balanseringsventil gängad med avtappning
 4882942 FD5B10020WDX00SE0 Evobalance M 20 Lågblyad balanseringsventil gängad med avtappning
 4882943 FD5B10025WDX00SE0 Evobalance M 25 Lågblyad balanseringsventil gängad med avtappning
 4882944 FD5B10032WDX00SE0 Evobalance M 32 Lågblyad balanseringsventil gängad med avtappning
 4882945 FD5B10040WDX00SE0 Evobalance M 40 Lågblyad balanseringsventil gängad med avtappning
 4882946 FD5B10050WDX00SE0 Evobalance M 50 Lågblyad balanseringsventil gängad med avtappning

 

RSK nr. Art.nr Benämning Beskrivning
489 25 78 FD5B7102000X00SE0 IS 10-20 Isolerkåpa DN 10-20
489 25 79 FD5B7002500X00SE0 IS 25 Isolerkåpa DN 25
489 25 80 FD5B7003200X00SE0 IS 32 Isolerkåpa DN 32
489 25 81 FD5B7004000X00SE0 IS 40 Isolerkåpa DN 40
489 25 82 FD5B7005000X00SE0 IS 50 Isolerkåpa DN 50