Användningsområde

RFA 470, 490, 530, 550 ersätter Fellingsbro TKM och M68 c/c35 1- eller 2-rörsventiler bottenkopplade.
Ventilerna kan regleras med termostat eller handratt M28x1,5.

Beskrivning

RFA ventilen har dold förinställning under packboxen. Injustering av 2-rörssystem görs med nyckel FN2. Fördelning av flödet (1-rörs) mellan radiator och by-pass görs med FN2.
Skruva det antal varv som anges i tabell radiatorflöde 1-rörs.
Ventilen levereras med 1/3 flöde mot radiatorn och 2/3 i slingan.
Ventilen är omställningsbar från 1- till 2-rörs. Ventilen har anslutning
M22x1,5, M18x1,5, M21x1,5 eller M24x1,5 mot rörsystemet.
Anslutningen mot radiatorn är G3/4”.
Ventilens retur stängs av med en spindel under locket och tilloppet stängs med termostat eller handratt.
Vid avstängning av radiatorns retur stängs inte by-passen.

Teknisk data

Tryckklass
PN 10
Max differenstryck (stängningstryck)
150 kPa
Max temperatur
100°C
Min temperatur
0°C
Material
Mässing
Packningar EPDM
Rostfritt stål
Vikt
334 g

 

Funktion

Montering
Vid montering på befintlig radiator anslutning så måste ytan rengöras
och vara plan och jämn.
För att få bra tätning ska följande göras:
1. Skrapa rent.
2. Borsta noga med stålborste, kan göras med roterande stålborste.
3. Putsa med 3M Scotch Brite röd duk, kan göras med roterande
3M Scotch Brite röd roterande trissa.
Muttrar som återanvänds måste också kontrolleras så att gängor
uppfyller korrekt ISO standard.
Delad fiberpackning 480 63 56 artnr 4731801 ingår vid leverans,
för anslutningar som är plana, rena och släta.
Gummipackning 4731801, för radiator anslutningar med sämre yta.
Gummipackning smörjs på bägge sidor med tätningspasta ex. Glidex
Vid väldigt ojämna ytor rekommenderas flytande packning.

Beställningsbeteckningar

RSK nr. Art.nr. Benämning Beskrivning
480 65 77 20410801 RFA 470 Etthålsventil 1-rörs c/c35 M22x1,5 monterad
480 65 80 20410804 RFA 490 Etthålsventil 1-rörs c/c35 M18x1,5 monterad
480 65 83 20410807 RFA 530 Etthålsventil 1-rörs c/c35 M24x1,5 monterad
480 65 87 20410810 RFA 550 Etthålsventil 1-rörs c/c35 M21x1,5 monterad
480 65 93 20410813 RFA 4700 Etthålsventil 1-rörs c/c35 exkl. adaptrar
480 65 96 20410816 RFA 4755 Etthålsventil 1-rörs c/c35 M22, M21, M18 medföljer
lösa adaptrar
184 00 89 9001236 M22x1,5 Adapter M22x1,5
184 00 90 9001237 M21x1,5 Adapter M21x1,5
184 00 91 9001238 M18x1,5 Adapter M18x1,5
184 0092 9001239 M24x1,5 Adapter M24x1,5