Användningsområde

RFA 471, 491, 531, 551 ersätter Fellingsbro TKM och M68 c/c35 1- eller 2-rörsventiler bottenkopplade. Ventilerna kan regleras med max begränsad termostat M28x1,5.

Beskrivning

RFA ventilen har dold förinställning under packboxen. Injustering av 2-rörssystem görs med nyckel FN2. Fördelning av flödet (1-rörs) mellan radiator och by-pass görs med FN2. Skruva det antal varv som anges i tabell radiatorflöde 1-rörs. Ventilen levereras med 1/3 flöde mot radiatorn och 2/3 i slingan. Ventilen har en inbyggd säkerhet mot manipulation. Om termostaten tas bort stänger ventilen till ett grundvärmeläge (kv 0,05) S-funktion. Om kv är högre än 0,05 så kommer temperaturen i rummet bli lägre om termostaten tas bort. Ventilen går även ned i grundvärmeläge om temperaturen vid termostaten blir 6°C lägre än inställt värde. Ventilen levereras med röd skyddsratt, vilket betyder förinställningsbar och S-funktion. I skyddsratten finns en lös mässingsbricka, som under injusteringen används till inställning av nominellt flöde och för att häva S-funktionen. Vid montering av termostat skall brickan avlägsnas. Ventilen har anslutning M22x1,5, M18x1,5, M21x1,5 eller M24x1,5 mot rörsystemet. Anslutningen mot radiatorn är G3/4″. Ventilens retur stängs av med en spindel under locket och tilloppet stängs med termostat. Vid avstängning av radiatorns retur stängs inte by-passen.

Teknisk data

Tryckklass
PN 10
Max differenstryck (stängningstryck)
150 kPa
Max temperatur
100°C
Min temperatur
0°C
Material
Mässing
Packningar EPDM
Rostfritt stål
Vikt
334 g

Måttuppgifter

A c/c
RFA 471, 491, 531, 551 68 35

Funktion

Montering
Vid montering på befintlig radiator anslutning så måste ytan rengöras
och vara plan och jämn.
För att få bra tätning ska följande göras:
1. Skrapa rent.
2. Borsta noga med stålborste, kan göras med roterande stålborste.
3. Putsa med 3M Scotch Brite röd duk, kan göras med roterande
3M Scotch Brite röd roterande trissa.
Muttrar som återanvänds måste också kontrolleras så att gängor
uppfyller korrekt ISO standard.
Delad fiberpackning 480 63 56 artnr 4731801 ingår vid leverans,
för anslutningar som är plana, rena och släta.
Gummipackning 4731801, för radiator anslutningar med sämre yta.
Gummipackning smörjs på bägge sidor med tätningspasta ex. Glidex
Vid väldigt ojämna ytor rekommenderas flytande packning.

Förinställning

Ventilen är försedd med insats som har dold förinställning.
Skruva av skyddsratten. Demontera packboxen med stift (använd toppen på förinställningsnyckeln FN2). Sätt ned förinställningsnyckeln med den räfflade änden i stryphylsan och skruva försiktigt ned denna (medsols) i botten. Skruva upp det antal varv som anges enligt diagrammet. Montera tillbaka packbox med stift.

Inställning bypass

Bypass inställning görs på den nedre spindeln med insex 2,5 mm. Varv räknas från stängd bypass. Ventilen är inställd från fabrik på 4 varv.

Radiatorflöde 1-rörs

Kv 2K
Bypass
Öppn. varv Förd.
totalt rad. rad.%
0 0,54 0,54 100%
1 0,60 0,54 90%
2 0,77 0,49 63%
3 1,05 0,47 45%
4 1,39 0,43 31%
5 1,79 0,4 22%
6 2,02 0,36 18%
Max 2,1 0,34 16%

Beställningsbeteckningar

RSK nr. Art.nr. Benämning Beskrivning
480 65 78 20410802 RFA 471 Etthålsventil 1-rörs c/c35 M22x1,5 monterad
480 65 81 20410805 RFA 491 Etthålsventil 1-rörs c/c35 M18x1,5 monterad
480 65 85 20410808 RFA 531 Etthålsventil 1-rörs c/c35 M24x1,5 monterad
480 65 88 20410811 RFA 551 Etthålsventil 1-rörs c/c35 M21x1,5 monterad
480 65 94 20410814 RFA 4710 Etthålsventil 1-rörs c/c35 exkl. adaptrar
184 00 89 9001236 M22x1,5 Adapter M22x1,5
184 00 90 9001237 M21x1,5 Adapter M21x1,5
184 00 91 9001238 M18x1,5 Adapter M18x1,5
184 0092 9001239 M24x1,5 Adapter M24x1,5