Dynamiskt flödesnätverk Dynamx

Användningsområde

Distans injusteringsventiler för framtidens krav
Dynamiskt Flödes Nätverk (DFN) konceptet är ett enkelt system baserad på Dynamx injusteringsventiler. Ventilerna reglerar exakt rätt mängd energi i värme eller kylapplikationer. Som injusteringsventil i vätskeburna system med konstant eller variabelt flöde uppnås alltid korrekt flöde i alla kretsar vid alla tidpunkter på året. När den är integrerad i fastighetsautomation (BMS) reglerar ventilerna så att exakt rätt temperatur uppnås till samtliga zoner där ventilen används.

Injusteringsventilerna som är elektriskt styrda dynamiska injusteringsventiler ger möjlighet till en återföring av information som inte kan ges utan många externa komponenter kompletteras traditionella ventiler. Detta finns i en och samma ventil. Möjligheten till distans injustering är en av många fördelar som denna injusteringsventil erbjuder. Med kommunikations möjligheter till och från ventilen ges flexibilitet och informations utbyte som möjliggör nya optimerings möjligheter som sänker energi kostnaderna avsevärt.

Beskrivning