Användningsområde

Differenstrycksventil EDR används som bypassventil. När tillgängligt tryck överstiger inställt värde öppnar ventilen.

Beskrivning

Vid stigande differenstryck, t.ex om en eller flera av radiatorventilerna stänger, öppnar EDR ventilen och släpper igenom ett flöde vilket i motsvarande grad minskar tryckfallet över övriga ventiler. Därmed förhindrar man strömningsljud i radiatorventilerna. EDR ventilen är försedd med dold inställning under täckkåpan. Vid varje inställning på ventilspinden (antal varv “n”) strömmar vid ett visst differenstryck en bestämd mängd vatten genom ventilen. Ventilen har en inbyggd fjäder för tryckområde 10-60 kPa, för tryckområde 0-20 kPa bytes den inbyggda fjädern mot den separat medkevererade.

Teknisk data

Tryckklass
PN 10
Max stängningstryck
se diagram på produktblad
Max temperatur
120°C
Material
Mässing
Packningar EPDM

Förinställning

Ventilspindeln (se bild) vrides moturs tills den är helt öppen. Utgå från önskat maximalt tryckfall, gå in på den lodräta axeln i diagrammet och drag en linje vågrätt in till snittpunkten med den “n”-linje som ger erforderlig flödesmängd enligt den nedre vågräta axeln. Vrid sedan ventilspinden medurs (stäng) det antal varv som anges på den valda “n”-linjen.

Beställningsbeteckningar

RSK nr. Art.nr. Benämning Beskrivning
480 55 76 FDIF9000100X00SE0 EDR 15 Differenstrycksventil DN 15