Användningsområde

Core används som central för att distribuera värme till radiatorer. Genom att centralisera distributionen kan balansering, injustering och reglering samlas på ett ställe för att förenkla driftsättning, underhåll och obehörig manipulation.

Varje värmecentral kundanpassas för det antal värmeavgivare som ska installeras i anläggningen.

Beskrivning

Core levereras i 3 st grundutföranden vad det gäller tillbehör.
Core GL, Core DL och Core L.
Core kan även anpassas för att passa alla värmeapplikationer.
Alla Core värmecentraler levereras med fördelare i mässing med erforderligt antal kretsar samt konsol för upphängning, automatisk avluftare, avstängningsventiler för tillopp och returledning med rött vred för tillopp och blått för retur. Anslutning för kretsar är med utv. gänga M24x19 mm och är anpassad för användning av Monoblocco säkerhetskoppling för PEX och Alu/PERT-rör. Anslutningen till primärsidan är G3/4” utv. gänga.

Teknisk data

Tryckklass
PN 6

Max temperatur         Min temperatur
90°C                                5°C

Material
Mässing Avzinkningsfri
Packningar EPDM

Anslutningar
Sekundär: 24×19 mm utv. gänga
Primär: G 3/4” utv. gänga

AMA texter

AMA Text CORE GLE

PPC.43  *Kopplingsskåp för skydd av fördelningsrör, ventiler och kopplingar m m

Distributionsscentral CORE GLE inklusive vattenskadesäkert skyddsskåp med dränering. CORE GLE ska innehålla PV ventil I kolvutförande, mätfläns, automatisk avluftare med snabbfyllningsfunktion, avtappningsventil, säkerhetskopplingar MONOBLOCCO samt styrventiler med skyddad förinställning i Evoflow-utförande med linjär karaktäristik.

Tillbehör:
Styrpaket GLE Trådlös innehållande förmonterade ställdon samt inkopplingsbox och erfoderligt antal rumsregulatorer.

Erfoderligt antal meter GERPEX multilayer skyddsrör enligt ritning. Rött för tillopp och blått för retur.

CORE GLE förinställs på fabrik med på ritning angivna värden samt förprogrammeras på samtliga utgångar till ställdon och paras med rumsregulatorerna. CORE ska anslutas till angivna radiatorer under PTB.11.

Tillverkare: AB Markaryds Metallarmatur.

Typ                                                                         Antal

CORE GLE                                                            XX st
Styrpaket GLE                                                    XX st
(antal rumsregulatorer)                                 XX st

AMA Text CORE DLE

PPC.43  *Kopplingsskåp för skydd av fördelningsrör, ventiler och kopplingar m m

Distributionsscentral CORE DLE inklusive vattenskadesäkert skyddsskåp med dränering. CORE GLE ska innehålla tryckoberoende styrventil TOV ventil I kolvutförande, automatisk avluftare med   snabbfyllningsfunktion, avtappningsventil, säkerhetskopplingar MONOBLOCCO.

Tillbehör:
Styrpaket DLE Trådlös innehållande förmonterat ställdon samt inkopplingsbox och rumsregulator.

Erfoderligt antal meter GERPEX multilayer skyddsrör enligt ritning. Rött för tillopp och blått för retur.

CORE DLE förinställs på fabrik med på ritning angivet värde samt förprogrammeras och paras med   rumsregulatorerna.

CORE ska anslutas till angivna radiatorer under PTB.11.
Tillverkare: AB Markaryds Metallarmatur.

Typ                                                                        Antal

CORE DLE                                                         XX st
Styrpaket DLE                                                 XX st