Begränsningsventil CirCon+

Användningsområde

Begränsningsventil CirCon används som temperaturbegränsare i varmvattencirkulationsledningar för att begränsa onödig cirkulation.

Beskrivning

CirCon har en inbyggd känselkropp som känner av returtemperaturen på det cirkulerande varmvattnet, då får man balans i hela anläggningen.
Vid normal drift bör ventilen vara inställd på en returtemperatur mellan 50°C – 60°C. CirCon reglerar termiskt d.v.s ventilen känner av och korrigerar automatisk returtemperaturen på det cirkulerande tappvattnet.
Ventilen är försedd med kulavstängning. CirCon finns med invändig G20 anslutning, kopplingar för Cu12 och 15 mm samt 15 mm presskoppling.

Teknisk data

Tryckklass
PN16
Max differenstryck
100 kPa
Max Statiskt tryck
1000 kPa
Rekommenderat differenstryck
3-10 kPa
Max kv
1,10
Max temperatur
100°C
Temperaturskala
37°C – 65°C ±2°C <100 kPa dP
Material
Mässing CW602N
Packningar EPDM

Måttuppgifter

Dim A B C Vikt/kg
CirCon+ Cu 12 139 37 96 0,8
CirCon+ Cu 15 139 37 96 0,8
CirCon+ 15mm 117 37 96 0,7
CirCon+ Inv G20 79 37 96 0,6

Beställningsbeteckningar

RSK nr. Art.nr. Benämning Beskrivning
480 57 06 472802 CirCon+ Invändig G20
480 57 15 472809 CirCon+ För Cu rör 12mm
480 57 16 472810 CirCon+ För Cu rör 15mm
480 56 30 472815 CirCon+ För 15mm presskoppling
480 57 24 472830 CirCon+/uppgradering DN20
480 57 22 479001 Isolering CirCon+ Isolering