Användningsområde

Den tryckoberoende styrventilen TOV används i sekundära värme- och kylsystem.
Lämpliga applikationer är fläktluftvärmare, kylbafflar, shuntgrupper och som slingventil i 1-rörssystem.
TOV kan styras med elektriska ställdon samt i vissa applikationer med självverkande termostat.

Beskrivning

Styrventilen TOV innehar tre funktioner; förinställning, differenstryckskontroll och styrning.
Funktionerna kombineras vilket gör att TOV oberoende av tillgängligt tryck maxbegränsar inställt
fl öde.
Tillsammans med ett modulerande ställdon säkerställs god reglerbarhet över hela slaglängden.
TOV är försedd med mätuttag för kontroll av flöde samt möjlighet till optimering av pump.
TOV’s kompakta design och unika konstruktion ger en platsbesparande ventil
som kräver låga differenstryck för full modulerande styrning.
TOV är försedd med blå skyddshuv för avstängning och skydd av spindel och förinställning.

Teknisk data

Max temperatur
120°C
Min temperatur
0°C
Max differenstryck
400 kPa
Material
DN 15-32 DZR Mässing
DN 40-50 Gjutjärn
Anslutning
DN 15-30  M30x1,5 anpassat för MMA´s ställdon EAC
DN 40-50 Inkluderat ställdon

Läckage max 0,01% av maximalt inställt flöde.

 

Förinställning

Den tryckoberoende styrventilen TOV ställs in via bröstet på ventilen.
Inställningen görs efter angiven skala.
Ventilen är märkt med ”LOW” eller ”HIGH” vilket är slaglängden.
”LOW” är 2,5 mm och ”HIGH” är 5 mm.

Beställningsbeteckningar

RSK-nummer Artikel nummer Benämning Beskrivning Flöde
490 69 70 9001153 TOV 15 DN 15 inv 5 mm 65-370 l/h
490 70 14 9001253 TOV 15 DN 15 inv 2,5 mm 30-200 l/h
490 70 15 9001254 TOV 15 DN 15 inv 2,5 mm 100-575 l/h
490 69 69 9001154 TOV 20 DN 20 inv 5 mm 220-1330 l/h
490 70 16 9001255 TOV 20 DN 20 inv 2,5 mm 100-575 l/h
490 70 17 9001256 TOV 25 DN 25 inv 5,5 mm 600-3609 l/h
490 70 18 9001257 TOV 32 DN 32 inv 5,5 mm 550-4001 l/h
490 70 33 9001258 TOV 40 DN 40 1370-9500 l/h
490 70 34 9001259 TOV 50 DN 50 1400-11500 l/h
480 86 66 4038901 Move 0-10 V Ställdon inkl. adapter M28x1,5 och M30x1,5
490 70 42 9001260 TOV-ST Ställdon TOV DN 40-50
48-5525 Ställdon 24V 2,5 mm slaglängd
48-5526 Ställdon 230V 2,5 mm slaglängd
48-5527 Ställdon 24V 5,0-5,5 mm slaglängd
48-5528 Ställdon 230V 5,0-5,5 mm slaglängd