Användningsområde

Injusteringsventilen S används för att fördela flöden inom olika områden i värme- och kylsystem.

Beskrivning

Den tryckkompenserande stamregleringsventilen säkerställer en problemfri inreglering av de olika stammarna. Ventilen kompenserar automatiskt för tryckförändringar i anläggningen inom pumptrycksområdet 10-400 kPa. Ventilen är försedd med avtappning. S har tryckuttag P/T för mätning med mätnålar.

Teknisk data

Max temperatur
120°C
Min temperatur
-10°C
Material
Mässing CW617N
Packningar EPDM
DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50
Flödesomr. l/h
40- 66- 89- 217- 175- 4400-
1100 1850 2350 4800 7450 10350
Max tryck kPa
400 kPa
Min tryck kPa
12-38 kPa se diagram dimension
Tryckklass
PN16

Måttuppgifter

Dim A B C Vikt/kg
S 15 15 167 148 96 1,288
S 20 20 173 151 98 1,411
S 25 25 202 155 102 1,899
S 32 32 235 188 115 3,345
S 40 40 257 206 119 4,555
S 50 50 286 219 126 6,315

Förinställning

Ventilen ställes enkelt in på ratten och inställningen avläses på en tydlig skala. På flödesdiagrammet kan man lätt avläsa vilket flöde ventilen har för respektive dimension.OBS! skalan användes endast vid inställning av maxflödet. Använd kulventilen vid avstängning av vattenflödet i stammen. Ratten kan låsas efter inställningen. Tag bort locket märkt Frese och drag åt med en 5 mm sexkantnyckel.

Flödeskaraktäristik

Till höger illustreras hur flödet från S ventilen påverkas av pumptrycket. Differenstrycks regulatorn träder i kraft när differenstrycket från pumpen är tillräckligt. Sedan kommer det önskade flödet att bli likadant oberoende av trycksvängningar i systemet. Som jämförelse visas samma flödeskaraktäristik från en statisk ventil.

Beställningsbeteckningar

RSK nr. Art.nr. Benämning Beskrivning
490 69 47 532050 S DN15 G15 inv gänga
490 69 48 532051 S DN20 G20 inv gänga
490 69 49 532052 S DN25 G25 inv gänga
490 69 50 532053 S DN32 G32 inv gänga
490 69 51 532054 S DN40 G40 inv gänga
490 69 52 532055 S DN50 G50 inv gänga