Meny

Managing Flow

Den mänskliga kroppen med dess flexibla blodsystem som transporterar bland annat syre och näring ser till att vi kan använda rätt mängd energi vid rätt tillfälle. Allt bygger på en avancerad reglercentral, hjärnan och anpassningsbara rör, blodkärlen.
managing_flow

Vi på MMA har produkterna, applikationerna och kunskapen att reglera flöden så att rätt mängd energi i rätt tid når sitt mål för en energieffektiv anläggning – det är det vi kallar ”Managing Flow”.

Detta system är bäst i universum på att reglera flöden.
Att styra och kontrollera flöden i vattenburna system är inte lika komplext men svårt eftersom vi till skillnad mot blodsystemet inte har flexibla rör. Detta kan inga produkter ensamt lösa idag utan vi måste ha kunskapen.
Vi på MMA har produkterna, applikationerna och kunskapen att reglera flöden så att rätt mängd energi i rätt tid når sitt mål för en energieffektiv anläggning.
Det är det vi kallar ”Managing Flow” och vi delar gärna dessa kunskaper med våra kunder.

Niclas Schubert
PA Manager