Meny

Kvalité och miljö i fokus på MMA by Purmo

nature

MMA by Purmo´s smarta lösningar har i decennier bidragit till att energioptimera svenska uppvärmnings- och kylsystem och våra produkter finns nu över hela världen.

 

Kvalité och miljö står i fokus på MMA by Purmo. I snart 20 år har vi varit kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 respektive ISO 14001. Detta avspeglar sig i såväl våra produkter och tjänster som i vår produktion.

Vi anstränger oss till vårt yttersta för att tillverka våra produkter på ett så miljövänligt och energisnålt sätt som möjligt och arbetar målmedvetet för en produktion med minimal miljöpåverkan.

 

ISO 9001 & ISO 14001

 

Kvalitets- och miljöpolicy

KVALITETSPOLICY

MMA by Purmo ska erbjuda produkter och tjänster med mycket hög kvalité inom området flödesreglering för värme och kyla.

Vi ska hela tiden förbättra verksamheten och arbeta målmedvetet för att uppfylla både kundernas krav och deras förväntningar.

MILJÖPOLICY

MMA by Purmo ska bidra till en lägre energiförbrukning i samhället genom våra produkter och tjänster.

Vi ska hela tiden minska företagets egen miljöpåverkan, följa aktuell miljölagstiftning och förebygga risken för föroreningar.