Meny

Kvalité och miljö i fokus på MMA by Purmo

nature

MMA by Purmo´s smarta lösningar har i decennier bidragit till att energioptimera svenska uppvärmnings- och kylsystem och våra produkter finns nu över hela världen.

 

Kvalité och miljö står i fokus på Purmo Group Sweden AB. I snart 20 år har vi varit kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 respektive ISO 14001. Detta avspeglar sig i såväl våra produkter och tjänster som i vår produktion.

Vi anstränger oss till vårt yttersta för att tillverka våra produkter på ett så miljövänligt och energisnålt sätt som möjligt och arbetar målmedvetet för en produktion med minimal miljöpåverkan.

 

ISO 9001 & ISO 14001

 

Kvalitets- och miljöpolicy

KVALITETSPOLICY

Purmo Group Sweden AB ska erbjuda produkter och tjänster med mycket hög kvalité inom området flödesreglering för värme och kyla.

Vi ska arbeta målmedvetet med ständiga förbättringar. Vi ska jobba proaktivt och identifiera risker samt möjligheter för att optimera våra processer. Vi ska uppfylla och helst överträffa intressenters krav och förväntningar.

MILJÖPOLICY

Purmo Group Sweden AB ska bidra till en lägre energianvändning i samhället genom våra produkter och tjänster

Vi ska arbeta med att ständigt minska företagets miljöpåverkan och skydda miljön genom att följa aktuell miljölagstiftning och andra bindande krav som vi berörs av. Vi ska beakta livscykelperspektivet vid inköp, konstruktion och utveckling samt bedömning av miljöaspekter. Vi arbetar med att öka medvetenheten hos våra medarbetare och leverantörer.