Meny

Vår avgörande inställning

personal_stor

På MMA är varje individ viktig och vi strävar efter att erbjuda en arbetsplats där vi kan vara delaktiga och där vi får möjlighet att växa

Vår personalpolicy talar om att MMA skall erbjuda ett företagsklimat där varje individ möts av öppenhet, ärlighet, ödmjukhet, förtroende och respekt. På MMA är varje individ viktig och vi strävar efter att erbjuda en arbetsplats där vi kan vara delaktiga och där vi får möjlighet att växa.

Vår långa historia präglas av trofasta medarbetare med kompetens, vilja och stolthet samtidigt som vi med öppna armar välkomnar nya medarbetare som kan bidra med nya synsätt.

Att ligga i framkant när det gäller vår arbetsmiljö är för oss självklart. Om detta vittnar vår certifiering i ledningssystemet för arbetsmiljö, den internationellt kända standarden OHSAS 18001:2007. Certifikatet pryder våra väggar men det är vad vi gör i verkligheten som har betydelse. Den stora vinsten handlar om att vårt arbete med ständiga förbättringar ger oss en trivsam och säker arbetsplats att komma till där vi kan må bra och utvecklas. Det kallar vi framgång.

OHSAS 18001

 

Arbetsmiljöpolicy

MMA ska erbjuda alla anställda en fysiskt och psykosocialt säker och utvecklande arbetsmiljö.

MMA ska arbeta förebyggande och verka för en arbetsplats där risken för olyckor och förslitningsskador är försumbar eller lika med noll.

Företaget ska genom information och utbildning säkerställa att alla medarbetare är medvetna om arbetsmiljöriskerna.

Alla medarbetare inom MMA ska ges förutsättningar att förstå sin roll och betydelsen av det egna arbetet, påverka sin egen arbetssituation, känna ansvar för sin uppgift, utveckla sin kompetens och ta ansvar för sin egen hälsa.

Friskvårdsarbete ska stimuleras och medarbetarna ges förutsättningar att främja sin egen hälsa.

MMA ska följa arbetsmiljölagstiftning och partsöverenskommelser  och uppfylla kraven i arbetsmiljöstandarden OHSAS 18 001. Företaget ska jobba med ständiga förbättringar av arbetsmiljön och eftersträva att överträffa de formella kraven. Arbetsmiljöaspekterna ska beaktas i alla beslut som fattas.