Meny

Affärsidé och Vision

    product_square   staff_square   emporia_square

Affärsidé
MMA är ett svenskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter och koncept för flödesreglering. Vi minskar energianvändning och kostnad åt våra kunder i bostäder och kommersiella byggnader på våra utvalda marknader.

Vision
MMA optimerar inomhusklimat för att minska energianvändningen i världen.