Meny

Nu är FVRe här!

Termostatventil med intelligens som minskar energianvändningen!

AB Markaryds Metallarmatur har utvecklat en termostatventil som tillsammans med en termostat känner av vädring och reducerar effektavgivningen från radiatorerna vilket bidrar att vi slipper ”elda för kråkorna”.

Oberoende utredningar visar på att hälften av Sveriges befolkning vädrar och vissa gör det konstant oavsett årstid. Ökningen av energianvändningen vid vädring uppskattas till 200 kWh/lgh och år. Med drygt 2,5 miljoner lägenheter i Sverige så finns en stor potential för reduktion av både energianvändningen och koldioxidutsläpp.

FVRe som ventilen heter är även manipuleringssäker vilket är viktigt för att kunna behålla värmebalansen i en byggnad. Bortplockade termostater eller manipulerade ventiler kan öka uppvärmningskostnaderna med mellan 10-15 %.

FVRe är konstruerad för att klara 30 kPa utan att ljudtrycket

överstiger 30 dB(A).

Återbetalningstiden beräknas till drygt 1 år för en genomsnittlig lägenhet.

Klick för produktblad här.