Meny

MMA tar stor order på Evobalance

Vi har mottagit vår största enskilda order på lågblyade balanseringsventiler. Order är på över 3700 stycken Evobalance.

Vi vill även passa på att påminna om de nya skärpta tappvattenreglerna gällande bly i dricksvatten.

Läs mer på här på Boverkets hemsida.

Om ni har ett projekt med VVC så titta in på vår kategori “Bästa Miljöval”