Meny

Dynux – den automatiska termostatventilen

Obalans i värmesystem är en de av största anledningarna till missnöje hos boende. Kostnaden för ett serviceärende kopplat till värmeproblem uppskattas minst till 1500 kronor. Många fastighetsägare har 100-tals ärenden per år.
För mycket värme i en del av byggnaden skapar för lite värme i andra delar. Detta kallas för obalans och medför ökade kostnader.

Dynux reglerar och kompenserar för obalans och skapar rätt förutsättningar för rätt värme på rätt plats.
Dynux klarar höga tryck utan att skapa ljud samt har en viss självrensande funktion.
Dynux lämpar sig särskilt väl i renoveringsprojekt och på enskilda radiatorer. Vid justering av önskad värmeavgivning sker detta dolt vilket minskar risken för manipulation.
Ett rätt balanserat system ger inte bara rätt inneklimat utan även minskade energikostnader och servicekostnader.

Läs mer on Dynux här!