Meny

Ännu en ny certifiering för Evosense!

Evosense har genomgått tester hos Certita i Frankrike med hänsyn tagen till tidsmässig variation av temperaturer. Evosense får värdet 0,4.

Detta är bara ett certifikat i raden av godkännanden, bedömningar och certifikat som Evosense erhållit.

Vi har tidigare även blivit klassade högst av alla termostater hos Sunda Hus.

Ladda ner cerifikat här:

Certita Evosense 2015