Användningsområde

Reglerdel VRVM används i radiatorkoppel för 1- och 2-rörssystem.
Ventilen regleras med termostat, termoställdon eller handratt.

Beskrivning

Reglerdel VRVM har en exakt förinställnings funktion dold under packboxen, förinställningen görs med en förinställningsnyckel FN2 genom att öppna antal varv från stängd ventil enligt tryckfallsdiagra. Med förinställningsverktyg FV5 förenklas inställningen. Ventilen levereras med grå skyddsratt, vilket betyder förinställning. Skyddsratten kan under byggnadstiden användas som avstängning. Nominell lyfthöjd 2°K inställs genom att först skruva skyddsratten i botten och därefter öppna 3/4 varv. VRVM reglerdel går att vridas utåt vid montagesamt monteras upp och ned för källarmontage. Reglerdelen levereras i önskad längd enligt beställnings beteckningarna men går även att kapa ned till rätt längd vid montering.

Teknisk data

Tryckklass
PN 10
Max differenstryck/stängningstryck
250 kPa
Kv värde (förinst.värde) med termostat/ej termostat
0,01-0,7 / 0,01-1,2
Kvs-värde (maxkapacitet)
1,2
Max temperatur
120°C
Min temperatur
5°C
Material
Mässing
Packningar EPDM
Vikt
245-455 g

Förinställning

Nyckel FN2

Ventilen är försedd med insats som har dold förinställning.

Skruva av skyddsratten. Demontera packboxen med stift (använd
toppen på förinställningsnyckeln FN2). Sätt ned förinställningsnyckeln
med den räfflade änden i stryphylsan och skruva försiktigt ned
denna (medsols) i botten. Skruva upp det antal varv som anges
enligt diagrammet. Montera tillbaka packbox med stift.

FV5

• Demontera av skyddsratt och packbox som ovan.

• Skruva ned stryphylsan i botten som ovan.

• Tag bort förinställningsnyckel och montera på förinställningsdonet
över den lättrade insatsen och sätt tillbaka förinställningsnyckeln
genom donet.

• Nollställ skalan mot indexmarkeringen.

• Skruva upp stryphylsan så att önskat kv-värde sammanfaller med
indexmarkeringen.

• Montera tillbaka packbox med stift.

Beställningsbeteckningar

RSK nr. Art.nr. Benämning Beskrivning
480 59 59 9000160 VR145VM c/c 145 mm 1-pack
480 59 60 9000161 VR240VM c/c 240 mm 1-pack
480 59 61 9000162 VR250VM c/c 250 mm 1-pack
480 59 62 9000163 VR300VM c/c 300 mm 1-pack
480 59 63 9000164 VR340VM c/c 340 mm 1-pack
480 59 64 9000165 VR350VM c/c 350 mm 1-pack
480 59 65 9000166 VR387VM c/c 387 mm 1-pack
480 60 13 9000234 VR400VM c/c 400 mm 1-pack
480 59 67 9000167 VR440VM c/c 440 mm 1-pack
480 59 68 9000168 VR450VM c/c 450 mm 1-pack
480 62 63 9000268 VR535VM c/c 535 mm 1-pack
480 59 69 9000169 VR540VM c/c 540 mm 1-pack
480 59 70 9000170 VR550VM c/c 550 mm 1-pack
480 65 26 9000787 VR640VM c/c 640 mm 1-pack
480 63 69 9000239 VR650VM c/c 650 mm 1-pack
480 59 71 9000171 VR685VM c/c 685 mm 1-pack
480 62 64 9000269 VR840VM c/c 840 mm 1-pack
480 62 65 9000270 VR850VM c/c 850 mm 1-pack
480 65 18 9000224 VR960VM c/c 960 mm 1-pack

 

480 64 19 9000794 VR240VM c/c 240 mm 40-pack
480 64 20 9000795 VR340VM c/c 340 mm 40-pack
480 64 21 9000796 VR440VM c/c 440 mm 40-pack
480 64 22 9000797 VR540VM c/c 540 mm 40-pack
480 64 23 9000798 VR640VM c/c 640 mm 40-pack
480 64 24 9000799 VR840VM c/c 840 mm 40-pack
480 64 13 9000788 VR250VM c/c 250 mm 40-pack
480 64 14 9000789 VR350VM c/c 350 mm 40-pack
480 64 25 9000814 VR400VM c/c 400 mm 40-pack
480 64 15 9000790 VR450VM c/c 450 mm 40-pack
480 64 16 9000791 VR550VM c/c 550 mm 40-pack
480 64 17 9000792 VR650VM c/c 650 mm 40-pack
480 64 18 9000793 VR850VM c/c 850 mm 40-pack
480 65 75 9001242 VR960VM c/c 960 mm 40-pack