Användningsområde

Differenstryckspaketet PVM används i sekundära värme- och kylsystem.
Differenstryckspaketet PVM består av en differenstrycksventil (PV)
samt en balanseringsventil (STV).
PVM konstanthåller differenstrycket över en krets tex en stam
som försörjer radiatorer eller för att säkra differenstrycket
över en styrventil så att god auktoritet uppnås för modulerande reglering.
Differenstrycket som konstanthålls kan justeras för att uppnå föreskrivet fl öde.
Vid ökat tillgängligt tryck stänger differenstrycksventilen och
vid minskat tryck så öppnar differenstrycksventilen.
I PVM paketet ingår även avstängningsventil så att kretsens
till- och returledning kan stängas

Beskrivning

Teknisk data

Tryckklass
PN 20 (PV PN 25)
Max temperatur                   Min temperatur
120°C                                        -10°C
Material
Mässing Avzinkningsfri, gråjärn, rostfritt stål, PPS 40% glas
Packningar EPDM, HNBR
Max.differenstryck
450 kPa

Förinställning

Differenstrycksventilen PV ställs enkelt in på ratten med en 4 mm insexnyckel.
PV ventilen levereras ~1 varv öppen vilket motsvarar det lägre trycket i dess
område tex 5 kPa för ett paket som kan justeras mellan 5-30 kPa, och 20 kPa för paket
som kan justeras mellan 20-80 kPa.
Förinställning görs genom att först justera PV ventilen medsols till ändläget och
sedan justera (motsols) tills att beräknat fl öde uppnås.
Justeringen görs med antal varv som behövs enligt diagram.
Flödet verifieras via mätning av differenstrycket över STV ventilen.

AMA texter

Beskrivningstexter upprättade efter AMA 2012

PVM PSE.2 Tryckstyrda ventiler Differenstrycksregulator med mätventil i paket inklavstängningsventil för konstanthållning avdifferenstryck över en krets.Differenstrycksregulator med kolvprincip för lågttryckfall och litet P-Band <7 %. Inställningen skallvara tydligt markerad.Ventilpaketet skall vara försett med fyra mätuttagsamt avtappningsmöjlighet på både tillopp ochretur.Fabrikat:                 AB Markaryd Metallarmatur
Typ:                          PVM
DN:                           15, 20, 25,32,40 eller 50
Tryckomr:               5-30 kPa, 20-60 kPa eller 20-80 kPa
Max.diff.tryck:      450 kPa

Vi förbehåller oss rätten att ändra produkterna utan föregående varsel.

Beställningsbeteckningar

RSK Art.nr Benämning Storlek Typ Tryckområde
490 70 53 9001448 PVM 15 G15 inv gänga, 5-30 kPa
490 70 54 9001449 PVM 20 G20 inv gänga, 5-30 kPa
490 70 55 9001450 PVM 25 G25 inv gänga, 5-30 kPa
490 70 56 9001541 PVM 15 G15 inv gänga, 20-60 kPa
490 70 57 9001452 PVM 20 G20 inv gänga, 20-60 kPa
490 70 58 9001453 PVM 25 G25 inv gänga, 20-80 kPa
490 70 59 9001454 PVM 32 G32 inv gänga, 20-80 kPa
4906967 9001128 PVM 40 G40 inv gänga, 20-80 kPa
4906968 9001129 PVM 50 G50 inv gänga, 20-80 kPa