MMA Maxor

Användningsområde

Maxor balanserar anläggningen

Beskrivning

MMA Maxor är balanseringsinstrumentet du styr via din android-enhet. Du kan mäta temperatur, tryck och flöde. MMA Maxor kan användas i stora projekt och med dubbla givare proportionellt fördela flöden eller via ett nätverk av routrar nå ventiler långt ut i anläggningen.
Med MMA Maxor är nästan allting möjligt. På MMA har vi utvecklat egna applikationer i mjukvaran, där du kan se aktuell ventilauktoritet eller kontrollera kretsars enskilda tryckfall. Mjukvaran finns alltid tillgänglig på play.google.
MMA Maxors höga noggrannhet gör att vi kan rekommendera mätningar ner till 2 kPa. Detta bidrar till energieffektiv balansering.