MMA Maxor Balanseringsinstrument

Användningsområde

Maxor är konstruerad för att skapa hydronisk balans i värme- och kylsystem. Den kan användas för mätning av tryck, flöde och temperatur i ett system.
Maxor kan beräkna komplicerade värmesystem med flera grenar genom att stimulera ett hydroniskt system med balanseringsberäkningar baserade på två mätningar i varje gren.

Beskrivning

MMA Maxor är balanseringsinstrumentet du styr via din android-enhet. Du kan mäta temperatur, tryck och flöde. MMA Maxor kan användas i stora projekt och med dubbla givare proportionellt fördela flöden eller via ett nätverk av routrar nå ventiler långt ut i anläggningen.

Med MMA Maxor är nästan allting möjligt. På MMA har vi utvecklat egna applikationer i mjukvaran, där du kan se aktuell ventilauktoritet eller kontrollera kretsars enskilda tryckfall. Mjukvaran finns alltid tillgänglig på play.google.

MMA Maxors höga noggrannhet gör att vi kan rekommendera mätningar ner till 2 kPa. Detta bidrar till energieffektiv balansering.

Maxor har ett antal viktiga funktioner som gör systemet enkelt att använda.
Maxor består av två separata enheter: en mätenhet för mätning av tryck, flöde och temperatur, och en beräkningsenhet för visning av resultat och analys av data.
Mätenheten är mycket robust och har en kraftig ram. Inuti mätenheten finns en hydronisk del med en integrerad differenstrycksgivare vars värden används för exakt digital databehandling.
Flödesmätaren korrigerar automatiskt flödet för olika typer av medier som mäts, t.ex köldmedium i kylsystem.

Beställningsbeteckningar

RSK-nummer Artikel nummer Benämning Beskrivning
511 85 44 9001323 Mätinstrument Mätinstrument Maxor