Användningsområde

Mätringen MR används vid mätning av flödet i värme-, kyl-, och tappvattenanläggningar. Den är försedd med självtätande mätuttag.

Beskrivning

Mätringar med gängad anslutning från DN15 till DN50, DN15 finns även i ett lågflödesutförande.

Teknisk data

Tryckklass
PN16
Max temperatur
120°C
Min temperatur
-20°C
Max stängningstryck
200 kPa
Min differenstryck
5 kPa
Rekommenderat tryckfall vid dimensionerad ventil
5-10 kPa
Material
Mässing Avzinkningsfri
Packningar EPDM

Måttuppgifter

A B C Kvs Vikt/kg
MR/MRL 15 58 53 R1/2 1,8/0,7 0,200
MR 20 60 56 R3/4 4,2 0,230
MR 25 68 59 R1 7,4 0,330
MR 32 72 62 R1 1/4 15 0,470
MR 40 74 66 R1 1/2 23 0,510
MR 50 82 71 R2 48 0,780

Funktion

Mätinstrumentet ansluts till ventilens mätuttag.

Instrumentet är förprogrammerat med karaktäristiken för samtliga våra injusteringsventiler och mätringar. Även data för andra ventilfabrikat finns inlagda i instrumentet. Värden på tryckfall samt flöde kan direkt avläsas på displayen. Om man inte har tillgång till MMA´s instrument kan även vissa andra fabrikat användas. Flödet kan då avläsas med ledning av tryckfallsdiagrammet som återfinns i bruksanvisning för varje ventiltyp.

Beställningsbeteckningar

RSK nr. Art.nr Benämning Beskrivning
446 42 81 4181301 MRL 15 Mätring gängad, lågflöde
446 42 82 4181302 MR 15 Mätring gängad
446 42 83 4181401 MR 20 Mätring gängad
446 42 84 4181501 MR 25 Mätring gängad
446 42 85 4181601 MR 32 Mätring gängad
446 42 86 4181701 MR 40 Mätring gängad
446 42 87 4181801 MR 50 Mätring gängad