Evobalance (M) DN10-50, Balanseringsventil

Användningsområde

Den lågblyade balanseringsventilen Evobalance (M) används för att balansera flöden i vvc-, värme- och kylsystem.
Evobalance (M) har material enligt dricksvattengodkännande.
Hög miljögodkänd klassning hos Sunda hus och BVD bedömning klass B.

 

Beskrivning

  • Hög noggrannhet
  • Enkel att injustera
  • Snabb att driftsätta
  • Dimension: DN 10-50
  • Temperatur: -20°C till +120°C
  • Tryckklass: PN 20

Dimensionering
Evobalance (M) dimensioneras med nomogram, snurra eller via online applikationer i mobil eller på hemsida.
Evobalance (M) skall dimensioneras med mellan 50-80% öppen ventilkägla vid beräknat flöde.
Minsta rekommenderade differenstryck är 2 kPa.

Inställning
Ratten är försedd med digital avläsning som visar antal hela varv och tiondelar. Rattinställningen motsvarar Kv. Kapacitetsvärdet (Kv) kan utläsas via diagram eller applikation på hemsidan. Efter färdig
inställning låses ventilens inställda värde. Detta genom att innerspindeln skruvas ned i sitt ändläge med en
3 mm insexnyckel. Efter låsning kan ventilen stängas men dock ej öppnas till högre Kv-värde än det
inställda. Ratten kan plomberas.

Mätning
Locken demonteras på ventilens mätuttag. Då kan differenstrycket mätas via ventilens mätuttag.
Differenstrycket omvandlas till flöde i balanseringsinstrumentet.

Avtappning
Evobalance (M) har fabriksmonterad avtappning.
Avtappningen öppnas med skruvmejsel.

Montage

Evobalance har flödesriktning märkt på ventilhuset.
Evobalance har invändiga gängor.

OBS!! Det är endast lämpligt med neutrala vätskor till Evobalance sortimentet.

Teknisk data

Tryckklass
PN20
Max temperatur
120°C
Min temperatur
-20°C
Max differenstryck
200 kPa
Min differenstryck
2 kPa
Material
Lågblyad mässing
Packningar EPDM
Ratt Polyamid

Måttuppgifter

Namn Storlek A B C Vikt/kg
Evobalance 10 DN 10 80 108 95 0,45
Evobalance 15 DN 15 86 111 95 0,53
Evobalance 20 DN 20 90 114 95 0,58
Evobalance 25 DN 25 102 120 96 0,77
Evobalance 32 DN 32 120 127 96 1,20
Evobalance 40 DN 40 132 139 108 1,50
Evobalance 50 DN 50 154 148 111 2,30

 

 

Namn Storlek A B C Vikt/kg
STVM 10 DN 10 80 108 95 0,51
STV M15 DN 15 86 111 95 0,59
STVM 20 DN 20 90 114 95 0,64
STVM 25 DN 25 102 120 96 0,83
STVM 32 DN 32 120 127 96 1,26
STVM 40 DN 40 132 139 108 1,56
STVM 50 DN 50 154 148 111 2,36

 

 

Beställningsbeteckningar

RSK nr Art.nr Benämning Beskrivning
 4882931 2258001 Evobalance 10 Lågblyad balanseringsventil gängad utan avtappning
 4882933 2258101 Evobalance 15 Lågblyad balanseringsventil gängad utan avtappning
 4882934 2258201 Evobalance 20 Lågblyad balanseringsventil gängad utan avtappning
 4882935 2258301 Evobalance 25 Lågblyad balanseringsventil gängad utan avtappning
 4882936 2258401 Evobalance 32 Lågblyad balanseringsventil gängad utan avtappning
 4882937 2258501 Evobalance 40 Lågblyad balanseringsventil gängad utan avtappning
 4882938 2258601 Evobalance 50 Lågblyad balanseringsventil gängad utan avtappning
 4882939 2258002 Evobalance M 10 Lågblyad balanseringsventil gängad med avtappning
 4882941 2258102 Evobalance M 15 Lågblyad balanseringsventil gängad med avtappning
 4882942 2258202 Evobalance M 20 Lågblyad balanseringsventil gängad med avtappning
 4882943 2258302 Evobalance M 25 Lågblyad balanseringsventil gängad med avtappning
 4882944 2258402 Evobalance M 32 Lågblyad balanseringsventil gängad med avtappning
 4882945 2258502 Evobalance M 40 Lågblyad balanseringsventil gängad med avtappning
 4882946 2258602 Evobalance M 50 Lågblyad balanseringsventil gängad med avtappning

 

RSK nr. Art.nr Benämning Beskrivning
489 25 78 3541401 IS 10-20 Isolerkåpa DN 10-20
489 25 79 3541501 IS 25 Isolerkåpa DN 25
489 25 80 3541601 IS 32 Isolerkåpa DN 32
489 25 81 3541701 IS 40 Isolerkåpa DN 40
489 25 82 3541801 IS 50 Isolerkåpa DN 50