Användningsområde

RFA 33/34/35/36 ersätter ARCU 1- eller 2- rörsventiler sidokopplade. Ventilerna kan regleras med termostat eller handratt M28x1,5.

Beskrivning

RFA 33/34/35/36 har dold förinställning under packboxen. Injustering av 2-rörssystem görs med nyckel FN2 eller förinställningsverktyg FV5. Ventilen har anslutning M22x1,5 mot rörsystemet. Anslutningen mot radiatorn är M34x1,5. Fördelning av flödet (1-rörs) mellan radiator ochby-pass görs med nyckel FN2. Skruva det antal varv som anges i tabell Radiatorflöde 1-rörs .Ventilens retur stängs av med en spindel under locket och tillopp med termostat eller handratt. Vid avstängning stängs inte by-passen.

Teknisk data

Tryckklass
PN 10
Max differenstryck (stängningstryck)
150 kPa
Rekommenderat differenstryck
3-10 kPa
Max temperatur
100°C
Min temperatur
5°C
Material
Mässing
Packningar EPDM
Vid 2-rörs
Kv värde / Kvs-värde
0,01-0,7 / 1,2
Vikt
414 g

Måttuppgifter

Ventil A c/c
RFA 33/34/35/36 98 40

Förinställning

Ventilen är försedd med insats som har dold förinställning.

Skruva av skyddsratten. Demontera packboxen med stift (använd toppen på förinställningsnyckeln FN2). Sätt ned förinställningsnyckeln med den räfflade änden i stryphylsan och skruva försiktigt ned denna (medsols) i botten. Skruva upp det antal varv som anges enligt diagrammet. Montera tillbaka packbox med stift.

Förinställning FV5

• Demontera av skyddsratt och packbox som ovan.

• Skruva ned stryphylsan i botten som ovan.

• Tag bort förinställningsnyckel och montera på förinställningsdonet över den lättrade insatsen och sätt tillbaka förinställningsnyckeln genom donet.

• Nollställ skalan mot indexmarkeringen.

• Montera tillbaka packbox med stift.

Radiatorflöde 1-rörs

Kv2K Kvs
Öppningsvarv Kv total Kv rad. % rad. Kv total Kv rad. % rad.
0,5 1,05 0,01 1 1,05 0,01 0,1
1 1,1 0,05 5 1,1 0,05 5
1,5 1,2 0,16 14 1,2 0,16 14
2 1,5 0,4 27 1,5 0,4 30
2,5 1,75 0,65 38 2,1 1,05 50
>3 1,8 0,7 40 2,2 1,15 52

Beställningsbeteckningar

RSK nr. Art.nr. Benämning Beskrivning
480 61 33 4044801 RFA 33 Etthålsventil 1-rörs sida M22x1,5
480 61 34 4044802 RFA 34 Etthålsventil 2-rörs sida M22x1,5
480 63 93 4044701 RFA 35 Etthålsventil 1-rörs sida inv 3/8″
480 63 91 4044702 RFA 36 Etthålsventil 2-rörs sida inv 3/8″
480 59 99 4172501 M34/G20 Övergång M34/G20