Core Värmecentral

Användningsområde

Core används som central för att distribuera värme till radiatorer. Genom att centralisera distributionen kan balansering, injustering och reglering samlas på ett ställe för att förenkla driftsättning, underhåll och obehörig manipulation.
Varje värmecentral kundanpassas för det antal värmeavgivare som skall installeras i anläggningen.

Beskrivning

Core levereras i 3st grundutförande vad det gäller tillbehör.
Core GL, Core DL och Core L.
Core kan även anpassas för att passa alla värmeapplikationer.
Alla Core värmecentraler levereras med fördelare i mässing med erforderligt antal kretsar samt konsol för upphängning, automatisk avluftare, avstängningsventiler för tillopp och returledning med rött vred för tillopp och blått för retur. Anslutning för kretsar är med utv. gänga M24x19 mm och är anpassad för användning av Monoblocco säkerhetskoppling för PEX och Alu/PERT-rör. Anslutningen till primärsidan är G3/4” utv gänga.

Teknisk data

Tryckklass
PN 6

Max temperatur         Min temperatur
90°C                                5°C

Material
Mässing Avzinkningsfri
Packningar EPDM

Anslutningar
Sekundär: 24×19 mm utv. gänga
Primär: G 3/4” utv.gänga