Användningsområde

Termiska VVC ventiler används som temperaturbegränsare i
varmvatten cirkulationsledningar för att begränsa onödig cirkulation
och säkerställa rätt temperatur. TemCon har en by-pass ventil med
spolfunktion för att kunna använda förhöjd temperatur mellan 70°C och 80°C
och på så sätt hålla legionella bakterier borta från systemet.
Ventilerna och alla ingående delar är tillverkade i rostfritt stål
för att korrosion inte ska uppstå.

 

Beskrivning

Montage

Begränsningsventilerna CirCon och TemCon monteras efter sista tappstället.
Vi rekommenderar installation av avstängningsventil i serie med Circon/Temcon för service.

Montage av ställdon
TemCon ventilen kan styras med ställdon . Ta bort den manuella by-pass ventilen och montera ställdonet med en adapterring.

Teknisk data

Tryckklass
PN 10
Max kv-värde
1,10 (m³h)
Max temperatur
100°C
Temperatur skala
37°C – 65°C
Avvikelse
± 2°C <100 kPa Dp
Max differenstryck
100 kPa
Rekommenderat tryckfall
3-10 kPa
Material
Rostfritt stål AISI 316
Packningar EPDM
Plastedelar POM, ABS, PC

Måttuppgifter

A B C D Vikt/kg
CirCon Rp15 inv 88 63 15 33 0,43
CirCon Rp20 inv 88 63 15 33 0,37
CirCon R20 utv 88 67 15 33 0,43
A B C D1 D2 Vikt/kg
TemCon Rp15 inv 88 63 15 15 42 0,43
TemCon Rp20 inv 88 63 15 15 42 0,37
TemCon R20 utv 88 67 15 15 42 0,43

Förinställning

Inställningen på CirCon/TemCon ventilerna görs mellan 37°C och 65°C.
Tag bort locket och ställ in önskad temperatur med en skruvmejsel.
Manuell inställning av by-pass på TemCon.
Ta bort plastlocket med en skruvmejsel som passar i spåret på locket.
När det är borta kan man manuellt ändra by-passen till ett kv värde mellan 0,00 och 0,3.

Beställningsbeteckningar

RSK nr. Art.nr. Benämning Beskrivning
480 70 00 9001436 CirCon Rp15 Begränsningsventil inv. gängad 15
480 70 01 9001437 CirCon Rp20 Begränsningsventil inv. gängad 20
480 70 02 9001438 CirCon R20 Begränsningsventil utv. gängad 20
480 70 03 9001439 TemCon RP 15 Begränsninsventil inv. gängad 15
480 70 05 9001440 TemCon Rp20 Begränsningsventil inv. gängad 20
480 70 06 9001441 TemCon R20 Begränsninsventil utv. gängad 20