Användningsområde

Begränsningsventil VVC 20F används som varmhållningsventil i fjärrvärmeväxlare. Temperaturbegränsare vid fjärrvärme för att förse värmeväxlaren med varmt vatten.

Beskrivning

VVC 20F ventilen har en inbyggd känselkropp som känner av temperaturen i vattnet som passerar genom ventilen. Beroende på inställning (40-60°C) så stänger ventilen när den inställda temperaturen på vattnet har uppnåtts. Inställning läge ”L” förhindrar tillväxt av legionella bakterier. VVC20 ventilen ansluts med G3/4″.

Teknisk data

Tryckklass
PN 16
Max tryckfall/stängningstryck
6 bar
Max kv-värde vid 10K
0,35
Max temperatur
90°C
Max kortvarig temperatur
120°C
Reglerområde
40-60°C
Anslutningar
Utvändig ISO-G3/4″ max dimension Ø18 mm
Material
Mässing CW 602N
Vikt
358 g

Förinställning

Inställningen av stängningstemperaturen sker med insexnyckel 4 mm.
Fabriksinställning vid 2 (50°C).

Beställningsbeteckningar

RSK nr. Art.nr. Benämning Beskrivning
480 58 33 3141901 VVC 20F Exkl. koppling
184 00 53 4162001 3/4″/18K15 Kompressionskoppling 15
184 00 54 4162002 3/4″/18K18 Kompressionskoppling 18