Användningsområde

Begränsningsventil VVC 20 används som temperaturbegränsare i varmvattencirkulationsledningar för att begränsa onödig cirkulation.

Beskrivning

VVC 20 ventilen har en inbyggd känselkropp som känner av temperaturen i vattnet som passerar genom ventilen. Beroende på inställning (40-60°C) så stänger ventilen när den inställda temperaturen på vattnet har uppnåtts. Inställning läge ”L” förhindrar tillväxt av legionella bakterier. VVC20 ventilen ansluts med G3/4″.

Teknisk data

Tryckklass
PN 16
Max tryckfall/stängningstryck
6 bar
Kv-värde vid 10K
0,75
Max temperatur
90°C
Max kortvarig temperatur
120°C
Reglerområde
40-60°C
Anslutningar
Utvändig ISO-G3/4″ max dimension Ø18 mm
Material
Mässing CW 602N
Vikt
358 g

Förinställning

Inställningen av stängningstemperaturen sker med insexnyckel 4 mm. Fabriksinställning vid 2 (50°C).

Kopplingsprincip

VVC 20 ventilen monteras efter sista tappstället på returledningen. Då VVC ventilen kan vara helt stängd under korta perioder, fordras en pump som klarar detta.

Beställningsbeteckningar

RSK nr. Art.nr. Benämning Beskrivning
480 57 25 3140006 VVC 20 Exkl. koppling
184 00 53 4162001 3/4″/18K15 Kompressionskoppling 15
184 00 54 4162002 3/4″/18K18 Kompressionskoppling 18