Användningsområde

Begränsningsventil VVC 18 används som temperaturbegränsare i varmvattencirkulationsledningar för att begränsa onödig cirkulation.

Beskrivning

VVC 18 ventilen har en inbyggd känselkropp som känner av temperaturen i vattnet som passerar genom ventilen. Beroende på inställning (40-60°C) så stänger ventilen när den inställda temperaturen på vattnet har uppnåtts. Inställning läge ”L” förhindrar tillväxt av legionella bakterier. VVC18 ventilen kan anslutas med 12 mm, 15 mm, 16 mm eller 18 mm kompressionskopplingar.

Teknisk data

Tryckklass
PN 16
Max tryckfall/stängningstryck
6 bar
Max kv-värde vid 10K
0,75
Max temperatur
90°C
Max kortvarig temperatur
120°C
Reglerområde
40-60°C
Anslutningar
Utvändig M24x1,5
Material
Mässing CW 602N
Vikt
358 g

Förinställning

Inställningen av stängningstemperaturen sker med insexnyckel 4 mm.
Fabriksinställning vid 2 (50°C).

Kopplingsprincip

VVC 18 ventilen monteras efter sista tappstället på returledningen.
Då VVC ventilen kan vara helt stängd under korta perioder,
fordras en pump som klarar detta.

Beställningsbeteckningar

RSK nr. Art.nr. Benämning Beskrivning
480 56 77 3140001 VVC 18 Exkl.koppling
480 56 74 3140002 VVC 18K12 Inkl.koppling 12
480 56 75 3140003 VVC 18K15 Inkl.koppling 15
480 56 78 3140005 VVC 18K16 Inkl.koppling 16
480 56 76 3140004 VVC 18K18 Inkl.koppling 18