Användningsområde

Begränsningsventil TemCon används som temperaturbegränsare i varmvattencirkulationsledningar för att begränsa onödig cirkulation.

Beskrivning

TemCon har en inbyggd känselkropp som känner av returtemperaturen på det cirkulerande varmvattnet, då får man balans i hela anläggningen.
Vid normal drift bör ventilen vara inställd på en returtemperatur mellan 50°C – 60°C. TemCon är konstruerad med en by-pass som ligger utanför den termiska delen av ventilen och är därför lämplig för tappvattensystem med bakterieproblem, bl.a legionella. Ventilen är försedd med kulavstängning. TemCon kan regleras med termoställdon VMC 24/230V. TemCon finns med invändig G20 anslutning, kopplingar för Cu12 och 15 mm samt 15 mm presskoppling.

Teknisk data

Tryckklass
PN16
Max differenstryck
100 kPa
Max Statiskt tryck
1000 kPa
Rekommenderat differenstryck
3-10 kPa
Max kv
1,10
Max temperatur
100°C
Temperaturskala
37°C – 65°C ±2°C <100 kPa dP
Material
Mässing CW602N
Packningar EPDM

Måttuppgifter

Dim A B C Vikt/kg
TemCon+ Cu 12 139 58 99 0,8
TemCon+ Cu 15 139 58 99 0,8
TemCon+ 15mm 117 58 99 0,7
TemCon+ Inv G20 79 58 99 0,6

Beställningsbeteckningar

RSK nr. Art.nr. Benämning Beskrivning
480 56 03 472859 TemCon+ För Cu rör 12mm
480 56 04 472860 TemCon+ För Cu rör 15mm
480 56 33 472867 TemCon+ För 15 mm presskoppling
480 56 70 472852 TemCon+ Invändig G20
480 58 42 9001012 VMC 230V-TC Termoställdon med adapter NC 230V
480 58 49 9001014 VMC 24V-TC Termoställdon med adapter NC 24V
480 57 23 479002 Isolering CirCon+ Isolering