Användningsområde

Den tryckoberoende styrventilen TOV används i sekundära värme- och kylsystem.
Lämpliga applikationer är fläktluftvärmare, kylbafflar, shuntgrupper
och som slingventil i 1-rörssystem.
TOV kan styras med elektriska ställdon samt i vissa applikationer med självverkande termostat.

Beskrivning

Styrventilen TOV innehar tre funktioner; förinställning, differenstryckskontroll och styrning.
Funktionerna kombineras vilket gör att TOV oberoende av tillgängligt tryck maxbegränsar inställt
fl öde.
Tillsammans med ett modulerande ställdon säkerställs god reglerbarhet över hela slaglängden.
TOV är försedd med mätuttag för kontroll av fl öde samt möjlighet till optimering av pump.
TOV’s kompakta design och unika konstruktion ger en platsbesparande ventil
som kräver låga differenstryck för full modulerande styrning.
TOV är försedd med blå skyddshuv för avstängning och skydd av spindel och förinställning.

Teknisk data

Max temperatur
120°C
Max differenstryck
400 kPa
Max stängningstryck
10 bar i pilens riktning vid användande
som avstängning
Material
Mässing Avzinkningsfri
Packningar EPDM
Flödesomr. l/h
Slaglängd  5mm
DN15 65-370 l/h
DN20 220-1330 l/h
DN25 600-3609 l/h
DN32 550-4001 l/h

Slaglängd 15 mm

DN40 1370-9500 l/h
DN50 1400-11500 l/h

 2,5mm

DN15 low 30-182 l/h
DN15 high 97-544 l/h
DN20 97-544 l/h

Tryckklass
PN25, invändig gänga
Ställdon
Ställdonets minsta kapacitet 100 N DN15-32
M30 anslutning DN15-32
15 mm, 5 mm slaglängd, 2,5mm slaglängd används med termostat
Funktion
Det är möjligt att reglera ventilen med ställdon med
alla typer av styrning ex. Elektroniskt, On/off eller
0-10V reglerande NC 0-10V reglerande NC med tre
punkts kontroll eller med termostat.

Måttuppgifter

Dim A B Vikt/kg
DN15 15 75 57 0,52
DN20 20 79 57 0,54
DN25 25 100 63 1,14
DN32 32 104 68 1,27

 

Förinställning

Den tryckoberoende styrventilen TOV ställs in via bröstet på ventilen.
Inställningen görs efter angiven skala.
Ventilen är märkt med ”LOW” eller ”HIGH” vilket är slaglängden.
”LOW” är 2,5 mm och ”HIGH” är 5 mm.

Media

 

AMA texter

PSD STYRVENTILER

PSD.3 STYRVENTILER FÖR PLATSMONTERAT STÄLLDON

PSD.31 STYRVENTILER FÖR PLATSMONTERAT STÄLLDON I VÄTSKESYSTEM

PSD.312 STYRVENTILER FÖR PLATSMONTERAT STÄLLDON MED DIFFERENSTRYCKS-, REGLERINGS-, OCH FLÖDESINJUSTERINGSFUNKTION

SV2

Fabrikat MMA Typ TOV

Tryckoberoende styrventil med kort bygglängd och linjär karakteristik för fullt modulerande reglering.
I utförande med kolvprincip för säker drift och med lågt tryckfall.

Ange typ, slaglängd och tillbehör såsom ställdon eller självverkande termostat*
*Dock endast till slaglängd 2,5mm

Beställningsbeteckningar

RSK nr. Art.nr. Benämning Beskrivning
490 69 70 9001153 TOV DN15 5 mm DN15 65-370 l/h
490 69 69 9001154 TOV DN20 5 mm DN20 220-1330 l/h
490 70 14 9001253 TOV DN15 lågflöde 2,5 mm DN15 lågflöde 30-182 l/h
490 70 15 9001254 TOV DN15 högflöde 2,5 mm DN15 högflöde 97-544 l/h
490 70 16 9001255 TOV DN20 2,5 mm DN20 97-544 l/h
490 70 17 9001256 TOV DN25 5,5 mm DN25 600-3609 l/h
490 70 18 9001257 TOV DN32 5,5 mm DN32 550-4001 l/h
490 70 33 90011258 TOV DN 40 inkl ställdon 0-10 V 1370-9500 l/h
491 70 34 90011259 TOV DN 50 inkl ställdon 0-10 V 1400-11500 l/h
480 58 57 9001278 EAC-30 Ställdon 0-10 V, DN15-32 0-10 V
4 907 042 9001260 TOV-ST Ställdon 0-10 V, DN40-50 0-10 V
480 66 33 3026421 MTWZ-30 T1 Termostat med kapillärrör M30x1,5 9-26°C