Area of use

The measuring station MR is used when measuring the flow in heating, cooling and water supply systems. It is equipped with self-sealing measuring sockets.

Description

Measuring stations with threaded connectors ranging from DN15 to DN50. DN15 is also available in a low flow model.

Flow measuring

The measuring instrument is connected to the measuring socket of the proving ring. The instrument is pre-programmed with the characteristics of all our adjustment valves and proving rings.
Other valve manufacturers’ data is also included in the instrument. Values for pressure drop and flow can be read on the display.
If you do not have access to the MMA instrument other common instruments for measuring pressure drop can be used. The flow can then be read from the pressure drop diagram found in the operating instructions.

Technical data

Pressure class
PN 16
Max temperature
120°C
Min temperature
-20°C
Max closing pressure
200 kPa
Min pressuredrop
5 kPa
Recommended pressure drop at rated valve
5-10 kPa
Material
Dezincification resistance brass
Gaskets EPDM

Dimensions

A B C Kvs Weight/kg
MR/MRL 15 58 53 R1/2 1,8/0,7 0,200
MR 20 60 56 R3/4 4,2 0,230
MR 25 68 59 R1 7,4 0,330
MR 32 72 62 R1 1/4 15 0,470
MR 40 74 66 R1 1/2 23 0,510
MR 50 82 71 R2 48 0,780

Function

Mätinstrumentet ansluts till ventilens mätuttag.

Instrumentet är förprogrammerat med karaktäristiken för samtliga våra injusteringsventiler och mätringar. Även data för andra ventilfabrikat finns inlagda i instrumentet. Värden på tryckfall samt flöde kan direkt avläsas på displayen. Om man inte har tillgång till MMA´s instrument kan även vissa andra fabrikat användas. Flödet kan då avläsas med ledning av tryckfallsdiagrammet som återfinns i bruksanvisning för varje ventiltyp.

Order designations

RSK no. Art.no. Name Description
446 42 81 4181301 MRL 15 Measuring station threaded, low flow
489 42 82 4181302 MR 15 Measuring station threaded
489 42 83 4181401 MR 20 Measuring station threaded
489 42 84 4181501 MR 25 Measuring station threaded
489 42 85 4181601 MR 32 Measuring station threaded
489 42 86 4181701 MR 40 Measuring station threaded
489 42 87 4181801 MR 50 Measuring station threaded